Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μπορείς να γίνεις επιτυχημένος επαγγελματίας;

Τι είναι αυτό που διαχωρίζει έναν επιτυχημένο επαγγελματία από κάποιον με μέτρια επίδοση; Σε οποιονδήποτε τομέα, κοινωνικό, επαγγελματικό, επιχειρηματικό, πολιτικό, θρησκευτικό ή πολιτικό, οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που τους κάνουν να ξεχωρίζουν. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται πως είναι δείκτες ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης και δράσης. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι πιστεύουν πως, για να έχει κάποιο άτομο καταπληκτικές επιδόσεις, θα πρέπει να είναι πολύ πιο έξυπνο, δημιουργικό, φιλόδοξο με υψηλά κίνητρα, πιο επικοινωνιακό και θα πρέπει να μη φοβάται να ρισκάρει σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ωστόσο, αντίστοιχες έρευνες που έγιναν σε μεγάλες ομάδες έδειξαν ότι τα άτομα με τις εκπληκτικές επιδόσεις δεν ήταν ούτε πιο έξυπνα, ούτε πιο δημιουργικά, ούτε πιο κοινωνικά, ούτε πιο φιλόδοξα από τους υπόλοιπους!

Η υψηλή απόδοση κατά κύριο λόγο σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο κάθε άτομο χρησιμοποιεί αυτά που διαθέτει. Η συμπεριφορά δηλαδή ενός ατόμου επηρεάζει την απόδοση, ενώ η ύπαρξη κάποιων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του από μόνη της δεν αρκεί. Η δύναμη των ανθρώπων έρχεται όχι τόσο πολύ από τα μέσα που διαθέτουν όσο από την καθαρότητα και τη διαύγεια αυτού που οραματίζονται.

Η αυτοπεποίθηση, η ύπαρξη εσωτερικών κινήτρων και οι επικοινωνιακές ικανότητες είναι σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας. Έτσι κάποιος μπορεί να γίνει επιτυχημένος επαγγελματίας όταν δεν φοβάται την αποτυχία και παίρνει ρίσκα, μπορεί να λέει όχι χωρίς ενοχές, αισθάνεται καλά με τον αυτό του και δέχεται την εποικοδομητική αρνητική κριτική. Ο ίδιος μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό του, γνωρίζει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του και κυρίως τις αποδέχεται, προσαρμόζεται στις αλλαγές και αλλάζει επαγγελματική κατεύθυνση όταν χρειάζεται. Συνεχίζει να προσπαθεί παρά τις δυσκολίες που συναντά, έχει ενέργεια και πάθος για αυτό που κάνει, θέτει εφικτούς στόχους σε σχέση με τις δυνατότητές του και μπορεί να αναγνωρίζει τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των άλλων.

Οι παραπάνω βέβαια συμπεριφορές που έχουν σχέση με την επιτυχία του ανθρώπου στο επάγγελμα αλλά και στη ζωή του γενικότερα είναι επίκτητες και μπορούν να καλλιεργηθούν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας ενός ατόμου.Βίκυ Ξηρού
Ψυχολόγος 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop