Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Από τους πιο Υψηλά Αμειβόμενους οι Κάτοχοι MBA

Σε μια περίοδο όπου οι επαγγελματικές ευκαιρίες είναι περιορισμένες, η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ανάγεται σε συγκριτικό πλεονέκτημα για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Οι κάτοχοι τίτλων MBA έχουν ένα λόγο παραπάνω να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε καλύτερη θέση, μιας και το MBA είναι ένας από τους πιο περιζήτητους τίτλους σπουδών παγκοσμίως. Η ζήτηση αυτή αποτυπώνεται έντονα στις συνολικές αποδοχές των κατόχων MBA.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα τάσεων της Quacquarelli Symonds (QS) για το 2012, παρά την κρίση σημειώνεται μια σταθερή αύξηση στις αποδοχές των κατόχων MBA στις αναδυόμενες οικονομίες, καθώς και μια τάση σταθεροποίησης στις χώρες της Δύσης.

Οι συνολικές αποδοχές των κατόχων διεθνών πτυχίων MBA (Πίνακας 1) αυξήθηκαν το 2012 κατά 20% στις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού ($79.000), κατά 19% στη Μέση Ανατολή ($65.000), και κατά 3% στη Λατινική Αμερική ($75.200). Η αύξηση στις αναδυόμενες οικονομίες μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από την τάση των εργοδοτών να προσφέρουν μπόνους σε νεοπροσλαμβανόμενους κατόχους MBA.

Πίνακας 1. Συνολικές αποδοχές (μισθοί συν μπόνους) κατόχων τίτλου MBA

2011

2012

% Μεταβολή

Αφρική και Μέση Ανατολή

$55.000

$65.396

19%

Ασία-Ειρηνικός

$65.600

$78.969

20%

Ανατολική Ευρώπη

$90.400

$84.344

-7%

Λατινική Αμερική

$73.100

$75.156

3%

ΗΠΑ και Καναδάς

$110.400

$108.421

-2%

Δυτική Ευρώπη

$104.400

$103.806

-1%

Πηγή: QS TopMBA.con Jobs & Salary Trends Report 2012/2013 (www.topmba.com).

Στη Δυτική Ευρώπη, οι συνολικές αποδοχές για το 2012 παρέμειναν σταθερές στα $103.800, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη μειώθηκαν κατά 7% για να διαμορφωθούν στα $84.300. Αντίθετα, στις ΗΠΑ και τον Καναδά οι κάτοχοι διεθνών τίτλων MBA παρατήρησαν μείωση στις αποδοχές τους κατά 2% ($108.400).

Οι χώρες με τις υψηλότερες αμοιβές για κατόχους MBA για το 2012 είναι η Αυστραλία ($142.700), η Ελβετία ($139.400), οι ΗΠΑ ($113.800), η Ιαπωνία ($111.500) και το ΗΒ ($107.600).

Μέχρι πριν δέκα χρόνια ένας τίτλος MBA αποτελούσε το εισιτήριο για μια επιτυχημένη καριέρα σε κλάδους όπως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η επενδυτική τραπεζική με τις αποδοχές να κυμαίνονται κατά 50% υψηλότερα σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους. Αυτοί οι κλάδοι εξακολουθούν να προσφέρουν υψηλές αμοιβές, αλλά όχι όπως στο παρελθόν

Ο υψηλότερα αμειβόμενος κλάδος για κατόχους MBA τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη (Πίνακας 2), είναι ο φαρμακευτικός και οι υπηρεσίες υγείας, προσφέροντας κατά μέσο όρο μισθούς που κυμαίνονται μεταξύ $100.000-$150.000. Ο κλάδος των κατασκευών και των ακινήτων καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με μέσο όρο αποδοχών τα $96.500. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με μέσο μισθό $92.450. Τις χαμηλότερες αποδοχές προσφέρουν οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ο κλάδος των νομικών υπηρεσιών, οι μεταφορές, οι πωλήσεις και ο δημόσιος τομέας.

Πίνακας 2. Συνολικές αποδοχές ανά κλάδο σε ΗΠΑ και Δυτική Ευρώπη για κατόχους τίτλου MBA

Κλάδοι

Μισθός (σε $)

Μπόνους (σε $)

Σύνολο

Αεροδιαστημική/Άμυνα

91.000

12.600

103.600

Κατασκευές/Αγορά Ακινήτων

96.5001

22.800

119.300

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

83.950

19.750

103.700

Ηλεκτρονικά/Υψηλή Τεχνολογία

86.950

15.850

102.800

Ενέργεια

84.100

14.500

98.600

Ταχυκίνητα Καταναλωτικά Αγαθά

87.200

24.500

111.700

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες/Τράπεζες

92.450

22.400

114.850

Πληροφοριακά Συστήματα/Υ/Η

88.550

15.250

103.800

Νομικές Υπηρεσίες

70.000

70.000

Μεταποίηση/Μηχανικοί

82.500

12.250

94.750

ΜΜΕ/Ψυχαγωγία/Τέχνες

82.150

12.850

95.000

Μεταλλεύματα/Ορυκτά

82.000

16.750

102.750

Φαρμακευτικά προϊόντα/Υγεία

100.150

18.000

118.150

Δημόσιος τομέας/ΜΚΟ

71.050

16.350

87.400

Ανθρώπινοι Πόροι

81.550

17.650

99.200

Πωλήσεις

79.150

15.000

94.150

Τηλεπικοινωνίες

82.300

13.100

95.400

Μεταφορές

78.400

16.500

94.900

Ταξίδια/Ελεύθερος χρόνος/Ξενοδοχεία

76.150

7.400

83.550

Κοινής ωφέλειας

67.500

11.000

78.550

Άλλοι

89.850

12.150

102.000

Πηγή: QS TopMBA.con Jobs & Salary Trends Report 2012/2013 (www.topmba.com).

Θα πρέπει να σημειώσουμε, τέλος, ότι σημαντικές ευκαιρίες προκύπτουν στις αναδυόμενες οικονομίες, καθώς η ανάγκη για στελέχωση των επιχειρήσεων με καταρτισμένο δυναμικό είναι μεγάλη.

Διονύσης Βαλσαμής
Οικονομολόγος, MSc
Ερευνητής Edujobe-mentoring, ementoring, Edujob e-mentoring,Edujob

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop