Αναζήτηση Σπουδών ανά Επάγγελμα με Ζήτηση

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε 185 τίτλους σπουδών από Ελλάδα, Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο, για όλα τα επίπεδα σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο, Δίπλωμα, ΙΕΚ Δημόσιο και Ιδιωτικό), οι οποίοι οδηγούν σε 38 επαγγέλματα που αναμένεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη και ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο πτυχίου (π.χ. Βιολογία κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Κατηγορία».

Αν επιθυμείτε να αναζητήσετε σπουδές για συγκεκριμένο επάγγελμα, επιλέξτε ένα από αυτά που προσφέρονται στο μενού «Επάγγελμα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο πτυχίου».

 Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Χώρα Επάγγελμα
Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας Πανεπιστήμιο Κύπρου Πτυχίο Κύπρος
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πανεπιστήμιο Κύπρου Διδακτορικό Κύπρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Δ.Π.Θ. Μεταπτυχιακό Ελλάδα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Λογιστική Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Πτυχίο Kύπρος
Μηχανική Πανεπιστήμιο Κύπρου Μεταπτυχιακό Κύπρος Μηχανολόγος Μηχανικός
Νοσηλευτική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πτυχίο Κύπρος Νοσηλευτής
Οδοντιατρική Σχολή  Α.Π.Θ. Πτυχίο Ελλάδα Οδοντίατρος
Οδοντική Χειρουργική Παν/μιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Ελλάδα Οδοντίατρος
Πολιτική Μηχανική Πανεπιστήμιο Κύπρου Μεταπτυχιακό Κύπρος Πολιτικός μηχανικός
Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Κύπρου Πτυχίο Κύπρος Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών Π.Θ. Μεταπτυχιακό Ελλάδα Τεχνικός Αγροτικής Καλλιέργειας
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών  Ε.Μ.Π. Πτυχίο Ελλάδα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Πτυχίο Ελλάδα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Θεσ/νίκη Πτυχίο Ελλάδα Τεχνικός Αγροτικής Καλλιέργειας
Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας Θεσ/νίκη Πτυχίο Ελλάδα Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Πτυχίο Ελλάδα Χημικός μηχανικός
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ. Πτυχίο Ελλάδα
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΟΛ.ΚΡ. Πτυχίο Ελλάδα Αρχιτέκτονας
Τμήμα Νοσηλευτικής Κρήτης Πτυχίο Ελλάδα Νοσηλευτής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Π. Πτυχίο Ελλάδα Πολιτικός μηχανικός
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας Αθήνα Μεταπτυχιακό Ελλάδα Νοσηλευτής
Υδραυλική Μηχανική Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης Μεταπτυχιακό Ελλάδα Πολιτικός μηχανικός
Υπολογιστική Μηχανική Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακό Ελλάδα Χημικός μηχανικός
Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων Θεσ/νίκη Μεταπτυχιακό Ελλάδα Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Χημεία με κατεύθυνση στη Χημεία Τροφίμων και Περιβάλλοντος  Πανεπιστήμιο Κύπρου Πτυχίο Κύπρος Χημικός

Σελίδες