Αναζήτηση Σπουδών ανά Επάγγελμα με Ζήτηση

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε 185 τίτλους σπουδών από Ελλάδα, Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο, για όλα τα επίπεδα σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο, Δίπλωμα, ΙΕΚ Δημόσιο και Ιδιωτικό), οι οποίοι οδηγούν σε 38 επαγγέλματα που αναμένεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη και ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο πτυχίου (π.χ. Βιολογία κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Κατηγορία».

Αν επιθυμείτε να αναζητήσετε σπουδές για συγκεκριμένο επάγγελμα, επιλέξτε ένα από αυτά που προσφέρονται στο μενού «Επάγγελμα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο πτυχίου».

 Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Χώρα Επάγγελμα
Nursing (Professional Qualification for Nurses) University of Torino Πτυχίο Ιταλία
Nursing and Midwifery Sciences University of Milano Μεταπτυχιακό Ιταλία
Nursing and Obstetrics University of Antwerp  Μεταπτυχιακό Βέλγιο
Nutrition et diététique Université Paris Descartes Δίπλωμα Γαλλία Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Pedagogista dei servizi educativi per l’infanzia University of Modena and Reggio Emilia Μεταπτυχιακό Ιταλία
Pharmaceutical Sciences University of Antwerp  Πτυχίο Βέλγιο
Pharmacy  Université Libre de Bruxelles Μεταπτυχιακό Βέλγιο
Physiotherapy (certificate of qualification for physiotherapists) University of Sassari Πτυχίο Ιταλία
Physiotherapy (Φυσικοθεραπείας) METROPOLITAN COLLEGE Πτυχίο Ελλάδα
physiotherapy and readaptation Université de Liège Πτυχίο Βέλγιο
Physiotherapy and Rehabilitation  Université de Liège Μεταπτυχιακό Βέλγιο
Pre-master in Civil Engineering Université Libre de Bruxelles Πτυχίο Βέλγιο
Professional Education and Training in Human Services with Management Kingston University - Social Work Μεταπτυχιακό Αγγλία Διοικητικός Εκπαίδευσης
Psychologie: Psychologie gérontologique Université Paris Descartes Μεταπτυχιακό Γαλλία
Psychology and Education: Speech and Language Therapy University of Mons Πτυχίο Βέλγιο
Science of Human Nutrition University of Napoli Federico II Πτυχίο Ιταλία Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Scienze della Nutrizione Umana Università degli Studi di Roma Tor Vergata Μεταπτυχιακό Ιταλία Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Software Engineering University of Linz (Johannes Kepler) Μεταπτυχιακό Αυστρία
Specialist Degree in Planning and Management of Educational and Training Services University of Bari Πτυχίο Ιταλία Διοικητικός Εκπαίδευσης
Specialist in Composting Innovative Process and Discard Biomass Management University of Bari Μεταπτυχιακό Ιταλία Διαχειριστής Κομποστοποιημένων Απορριμμάτων
Technician for Health and Safety in Working Environments University of Brescia Πτυχίο Ιταλία
Telecommunication Engineering University of Palermo Πτυχίο Ιταλία
Telecommunications Engineering University of Brescia Μεταπτυχιακό Ιταλία
Telecommunications Engineering University of Brescia Διδακτορικό Ιταλία
 Civil Engineering Université Catholique de Louvain Μεταπτυχιακό Βέλγιο
 Génie civil Université de la Rochelle Πτυχίο Γαλλία
Αναλυτική Χημεία και Βιοχημεία.  Π.Κ. Μεταπτυχιακό Ελλάδα Χημικός
Αρχιτεκτονική Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Πτυχίο Κύπρος Αρχιτέκτονας
Αρχιτεκτονική Πανεπιστήμιο Κύπρου Διδακτορικό Κύπρος Αρχιτέκτονας
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Π.Θ. Μεταπτυχιακό Ελλάδα Αρχιτέκτονας
Βιοϊατρική Τεχνολογία Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακό Ελλάδα Μηχανολόγος Μηχανικός
Γεωπληροφορική Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακό Ελλάδα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Διατροφή - Διαιτολογία European University Πτυχίο Κύπρος Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Διαχείριση Αποβλήτων Ε.Α.Π. Μεταπτυχιακό Ελλάδα Διαχειριστής Κομποστοποιημένων Απορριμμάτων
Διδακτορικό Αρ. Παν/μιο Θεσ/νικης, Τμήμα Χημείας Διδακτορικό Ελλάδα Χημικός
Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Πανεπιστήμιο Κύπρου Δίπλωμα Κύπρος Αρχιτέκτονας
Ειδική Αγωγή Π.Θ. Μεταπτυχιακό Ελλάδα
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση Πανεπιστήμιο Κύπρου Μεταπτυχιακό Κύπρος Διοικητικός Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση Πανεπιστήμιο Κύπρου Διδακτορικό Κύπρος Διοικητικός Εκπαίδευσης
Επιστήμη της Αποκατάστασης Λαμίας Διδακτορικό Ελλάδα

Σελίδες