Αναζήτηση Σπουδών ανά Επάγγελμα με Ζήτηση

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε 185 τίτλους σπουδών από Ελλάδα, Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο, για όλα τα επίπεδα σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο, Δίπλωμα, ΙΕΚ Δημόσιο και Ιδιωτικό), οι οποίοι οδηγούν σε 38 επαγγέλματα που αναμένεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη και ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο πτυχίου (π.χ. Βιολογία κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Κατηγορία».

Αν επιθυμείτε να αναζητήσετε σπουδές για συγκεκριμένο επάγγελμα, επιλέξτε ένα από αυτά που προσφέρονται στο μενού «Επάγγελμα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο πτυχίου».

 Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Χώρα Επάγγελμα
Dentistry Université Catholique de Louvain Μεταπτυχιακό Βέλγιο
Dentistry - Second BDS entry (5 years) University of Bristol Πτυχίο Αγγλία
Department of Pharmaceutical Chemistry University of Graz (Karl-Franzens), Πτυχίο Αυστρία
Doctoral School of Architecture Graz University of Technology Διδακτορικό Αυστρία Αρχιτέκτονας
Doctoral School of Chemistry Graz University of Technology Διδακτορικό Αυστρία
Doctoral School of Mechanical Engineering Graz University of Technology Μεταπτυχιακό Αυστρία
Doctoral School of Molecular Biomedical Sciences and Biotechnology Graz University of Technology Διδακτορικό Αυστρία Βιοτεχνολόγος
Electrical and Electronic Engineering Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο Πτυχίο Ελλάδα Εγκατάσταση και Συντήρηση Γραμμών Ηλεκτρικού Ρεύματος
Environmental, financial, social and tax policies and institutions University of Napoli Federico II Διδακτορικό Ιταλία
European Tax Law University of Linz (Johannes Kepler) Μεταπτυχιακό Αυστρία
Fisioterapia applicata allo sport University of Siena Μεταπτυχιακό Ιταλία
Food Technology University of Bologna Πτυχίο Ιταλία
Génie civil Université de Lorraine Μεταπτυχιακό Γαλλία
Génie Civil  Université de Rennes 1 Δίπλωμα Γαλλία
Hydraulic Systems and Transport Engineering University of Napoli Federico II Πτυχίο Ιταλία
Industral Engineering - Technical Chemistry University of Linz (Johannes Kepler) Μεταπτυχιακό Αυστρία
Industrial Energy Technology University of Graz (Karl-Franzens) Μεταπτυχιακό Αυστρία
Informatica University of Roma La Sapienza Μεταπτυχιακό Ιταλία
Informatica University of Roma La Sapienza Πτυχίο Ιταλία
Ingegneria Aerospaziale University of Roma La Sapienza Πτυχίο Ιταλία
INGEGNERIA CIVILE University of Salerno Πτυχίο Ιταλία
Ingegneria dei Sistemi Eletronici Univesity of Firenze Διδακτορικό Ιταλία
Ingegneria elettrica University of Roma La Sapienza Διδακτορικό Ιταλία
Ingegneria idraulica University of Catania Μεταπτυχιακό Ιταλία
Ingegneria navale (presso l’Accademia navale di Livorno, in collaborazione con le Università di Pisa, Napoli e Trieste - riservato agli ufficiali dell’Accademia navale di Livorno) University of Genova Πτυχίο Ιταλία
Ingénieur Génie Electrique Université de Nantes Πτυχίο Γαλλία
Laurea in Igiene dentale University of Verona Πτυχίο Ιταλία
Lezioni tradizionali Accesso Programmato Odontoiatria e Protesi dentaria University of Modena and Reggio Emilia Μεταπτυχιακό Ιταλία
Management e Dirigenza nella Scuola University of Ferrara Μεταπτυχιακό Ιταλία Διοικητικός Εκπαίδευσης
Mechanical Engineering Graz University of Technology Πτυχίο Αυστρία
Mechanical Engineering UNIVERSITY OF LEOBEN Μεταπτυχιακό Αυστρία
Mechanical Engineering UNIVERSITY OF LEOBEN Διδακτορικό Αυστρία
Mechanical Engineering Université Libre de Bruxelles Μεταπτυχιακό Βέλγιο
Mechanical Engineering University of Indianapolis Πτυχίο Ελλάδα Μηχανολόγος Μηχανικός
Medicine Oxford University Πτυχίο Αγγλία
Methodology of Clinical Experimentation University of Brescia Διδακτορικό Ιταλία
Micro-surgery in Plastic and Reconstructive Surgery and Ortho-Phonato-Rhino-Stomato-Maxillodontics Biothechnoloies applied to Dental Sciences University of Bari Διδακτορικό Ιταλία
Nanoscience to Nanotechnology Swansea University - School of Engineering Μεταπτυχιακό Αγγλία
Naval Engineering University of Trieste Μεταπτυχιακό Ιταλία
Nursing Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) Πτυχίο Βέλγιο

Σελίδες