Αναζήτηση Σπουδών ανά Επάγγελμα με Ζήτηση

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε 185 τίτλους σπουδών από Ελλάδα, Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο, για όλα τα επίπεδα σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο, Δίπλωμα, ΙΕΚ Δημόσιο και Ιδιωτικό), οι οποίοι οδηγούν σε 38 επαγγέλματα που αναμένεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη και ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο πτυχίου (π.χ. Βιολογία κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Κατηγορία».

Αν επιθυμείτε να αναζητήσετε σπουδές για συγκεκριμένο επάγγελμα, επιλέξτε ένα από αυτά που προσφέρονται στο μενού «Επάγγελμα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο πτυχίου».

 Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Χώρα Επάγγελμα
Architecture and Engineering Université Libre de Bruxelles Μεταπτυχιακό Βέλγιο Αρχιτέκτονας
Architecture and Urban Planning University of Mons Διδακτορικό Βέλγιο Αρχιτέκτονας
Attestation de formation aux soins dentaires sous sédation par inhalation de MEOPA Université Paris Descartes Πτυχίο Γαλλία
Automotive Electronic Engineering University of Brighton - School of Computing, Engineering and Mathematics Μεταπτυχιακό Αγγλία
Bio-Energy Research Group Aston University - School of Engineering and Applied Science Μεταπτυχιακό Αγγλία
Biochimica e Biologia Molecolare Università degli Studi di Roma Tor Vergata Διδακτορικό Ιταλία
Bioelectronics University of Edinburgh - School of Engineering and Electronics Μεταπτυχιακό Αγγλία Βιοτεχνολόγος
Bioengineering  Université de Liège Πτυχίο Βέλγιο Βιοτεχνολόγος
Bioengineering  Université Libre de Bruxelles Μεταπτυχιακό Βέλγιο Βιοτεχνολόγος
Biomateriali in Odontostomatologia e Oftalmologia University of Siena Διδακτορικό Ιταλία
Biomedical Engineering Graz University of Technology Πτυχίο Αυστρία Βιοτεχνολόγος
Biomedical Engineering Imperial College London Πτυχίο Αγγλία
Biotechnology University of Natural Resources and Life Sciences Μεταπτυχιακό Αυστρία Βιοτεχνολόγος
Biotecnologie Agro-industriali University of Roma La Sapienza Πτυχίο Ιταλία Βιοτεχνολόγος
Biotecnologie cliniche e sperimentali nelle malattie delle vene e dei linfatici Università degli Studi di Perugia Διδακτορικό Ιταλία Βιοτεχνολόγος
Biotecnologie della riproduzione University of Teramo Μεταπτυχιακό Ιταλία Βιοτεχνολόγος
Capacité de Gérontologie Université de Lorraine Δίπλωμα Γαλλία
Chemical and Biochemical Engineering University of Bologna Πτυχίο Ιταλία
Chemical and Materials Engineering Université Catholique de Louvain Μεταπτυχιακό Βέλγιο
Chemical and process Engineering University of Padova Μεταπτυχιακό Ιταλία
Chemical Engineering University of Napoli Federico II Διδακτορικό Ιταλία
Chemical Engineering Heriot-Watt University, Edinburgh Πτυχίο Αγγλία
Chemical Engineering with Management University of Edinburgh Πτυχίο Αγγλία
Chemistry Université Catholique de Louvain Πτυχίο Βέλγιο
Chemistry and Pharmaceutical Technology University of Cagliari Μεταπτυχιακό Ιταλία
Chimie Université Paris-Sud Μεταπτυχιακό Γαλλία
Chimie Université Paris 13 Διδακτορικό Γαλλία
Chimie Université de Strasbourg  Δίπλωμα Γαλλία
Chirurgie faciale option Chirurgie buccale Université de Lorraine Δίπλωμα Γαλλία
Civil and Environmental Engineering University of Innsbruck Πτυχίο Αυστρία
Civil and Environmental Engineering University of Trieste Πτυχίο Ιταλία
Civil and Environmental Engineering Sciences University of Padova Διδακτορικό Ιταλία
Civil Engineering Università degli studi di Parma Διδακτορικό Ιταλία
Computer Science and Geo-Informatics Swansea University Πτυχίο Αγγλία Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Conservation of architectural asset University of Napoli Federico II Διδακτορικό Ιταλία Αρχιτέκτονας
Corso di laurea magistrale in ingegneria civile University of L’ Aquila Μεταπτυχιακό Ιταλία
Corso di laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e il territorio University of L’ Aquila Μεταπτυχιακό Ιταλία
Degree in Biomedical Laboratory Technician University of Bari Πτυχίο Ιταλία
Degree in Speech Therapist University of Bari Πτυχίο Ιταλία
Dentistry Université Libre de Bruxelles Πτυχίο Βέλγιο

Σελίδες