Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Αγγλία (Secondary) English University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Geography University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Information Communication Technology University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Mathematics University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Modern Foreign Languages University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Physical Education University of Brighton - Chelsea School Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Physics University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Physics University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Physics with Mathematics University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Religious Studies University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Religious Studies University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Ελλάδα (Π.Μ.Σ.) στα ‘Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα’ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τρίπολη) Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
Γαλλία * Master Pro Physique Spécialité Contrôle de l'Environnemt Industriel (CEI) Université de Caen Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Γαλλία * Master Pro/Rech Physique spécialité Enseignement de la physique et de la chimie (EPC) Université de Caen Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Γαλλία *Master Rech Physique Spécialité Matériaux, Nanosciences & Energie (MANE) Université de Caen Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Γαλλία *Master Rech Physique Spécialité Noyaux, Atomes, Collisions (NAC) Université de Caen Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Ελλάδα - MA στην Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία Διεθνές Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό AEI Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Διεθνές Πανεπιστήμιο
Γαλλία - spécialité : Didactique de la littérature Université Stendhal  Grenoble 3 Domaine universitaire de Saint Martin D'Hères Διδακτορικό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Ελλάδα - Ειδική Αγωγή Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό AEI Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Ελλάδα - Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με συνεργασία των Τμημάτων Φιλολογίας, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ελλάδα - Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό AEI Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Γαλλία - Assistant Micro Réseaux et Logiciels (AMRL)  Université Paris Sud : Paris 11 Πτυχίο Εξωτερικού Τεχνολογικές Επιστήμες
Γαλλία - Biotechnologies Université Paris Sud : Paris 11 Πτυχίο Εξωτερικού Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Γαλλία - DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)  Université du Sud Toulon-Var (U.S.T.V.) Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία - DUT Techniques de Commercialisation (TC)  Université du Sud Toulon-Var (U.S.T.V.) Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία - spécialité : Arts du Spectacle Université Stendhal  Grenoble 3 Domaine universitaire de Saint Martin D'Hères Διδακτορικό Τέχνες-Εφαρμοσμένες Τέχνες
Γαλλία - spécialité : Didactique et linguistique Université Stendhal  Grenoble 3 Domaine universitaire de Saint Martin D'Hères Διδακτορικό Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία - spécialité : Français Langue étrangère Université Stendhal  Grenoble 3 Domaine universitaire de Saint Martin D'Hères Διδακτορικό Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία - spécialité : Géolinguistique et patrimoine régional Université Stendhal  Grenoble 3 Domaine universitaire de Saint Martin D'Hères Διδακτορικό Πολιτισμικές Επιστήμες
Γαλλία - spécialité : Informatique et sciences du langage Université Stendhal  Grenoble 3 Domaine universitaire de Saint Martin D'Hères Διδακτορικό Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία - spécialité : Langage et surdité Université Stendhal  Grenoble 3 Domaine universitaire de Saint Martin D'Hères Διδακτορικό Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία - spécialité : Langue française Université Stendhal  Grenoble 3 Domaine universitaire de Saint Martin D'Hères Διδακτορικό Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία - spécialité : Langues et civilisations de l'Antiquité Université Stendhal  Grenoble 3 Domaine universitaire de Saint Martin D'Hères Διδακτορικό Πολιτισμικές Επιστήμες
Γαλλία - spécialité : Linguistique, sociolinguistique et acquisition du langage Université Stendhal  Grenoble 3 Domaine universitaire de Saint Martin D'Hères Διδακτορικό Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία - spécialité : Littérature générale et comparée  Université Stendhal  Grenoble 3 Domaine universitaire de Saint Martin D'Hères Διδακτορικό Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία - spécialité : Littératures française et francophone Université Stendhal  Grenoble 3 Domaine universitaire de Saint Martin D'Hères Διδακτορικό Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία - spécialité : Recherches sur l'imaginaire Université Stendhal  Grenoble 3 Domaine universitaire de Saint Martin D'Hères Διδακτορικό Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία .  DUT GENIE BIOLOGIQUE Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Γαλλία .  DUT MESURES PHYSIQUES Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Γαλλία .  Licence Economie Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες

Σελίδες