Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Γαλλία  Licence Professionnelle Bâtiment et Construction : Bâtis à Haute Performance Energétique Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Κατασκευών-Αρχιτεκτονικής
Γαλλία  Licence Professionnelle Bâtiment et Construction : Diagnostic, Maintenance et Réhabilitation de Patrimoine Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Κατασκευών-Αρχιτεκτονικής
Γαλλία  Licence Professionnelle Commerce : Distribution Management et Gestion de Rayon Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence Professionnelle Industrie agro-alimentaire, Alimentation : Génie des bioproductions Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Γεωπονικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence Professionnelle Information Design et Rédaction Technique Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Τεχνολογικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence Professionnelle Réseaux et Télécommunications : Ingénierie des systèmes et réseaux de télécommunications Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Τεχνολογικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence Professionnelle Systèmes informatiques et logiciels : administrateur de réseaux et de bases de données Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Τεχνολογικές Επιστήμες
Γαλλία  Master 1 - Chimie , Contrôle et Protection de l'Environnement (CCPE) Université de Limoges Μεταπτυχιακό Περιβάλλον - Ενέργεια
Γαλλία  Master 1 - STIC : Informatique Université de Limoges Μεταπτυχιακό Τεχνολογικές Επιστήμες
Γαλλία  MASTER 1 COMPTABILITE CONTROLE AUDIT Université de Limoges Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία  Master 1 MEFE spécialité Professeur de Physique Chimie Université de Limoges Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Γαλλία  Master 2 Droit Notarial Université de Limoges Μεταπτυχιακό Νομικές Επιστήμες
Γαλλία  Master 2 Droit pénal international et européen Université de Limoges Μεταπτυχιακό Νομικές Επιστήμες
Γαλλία  Master 2 Droit privé général et européen Université de Limoges Μεταπτυχιακό Νομικές Επιστήμες
Γαλλία  Master 2 Gestion patrimoniale des conflits familiaux Université de Limoges Μεταπτυχιακό Πολιτισμικές Επιστήμες
Γαλλία  Master 2 I - STIC : Algorithmique, Calcul Symbolique et Optimisation Numérique (ACSYON) Université de Limoges Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Γαλλία  MASTER 2 MANAGEMENT DE L' INNOVATION Université de Limoges Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία  Master 2 Management des Entreprises de la Santé et du Social Université de Limoges Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία  Master 2 Manager Territorial Université de Limoges Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία  Master 2 MEFE - Professeur d'Education Physique et Sportive Université de Limoges Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Γαλλία  Master 2 MEFE spéc Mathématiques Université de Limoges Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία  Master 2 Politique du Développement Durable (Formation continue) Université de Limoges Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία  Master Création Contemporaine et Industries Culturelles Université de Limoges Μεταπτυχιακό Πολιτισμικές Επιστήμες
Γαλλία  Master Histoire des Pouvoirs, des Appartenances et des Transferts Université de Limoges Μεταπτυχιακό Πολιτισμικές Επιστήμες
Ελλάδα Βιοτεχνολογία Τροφίμων (Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Ulster, Μ. Βρετανίας) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Τροφίμων & ποτών Τμήμα Χημείας/Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Ελλάδα Βιοτεχνολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Θετικές Επιστήμες Τμήμα Χημείας/Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Ελλάδα Βιώσιμη Ανάπτυξη Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό AEI Περιβάλλον - Ενέργεια Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
Ελλάδα Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Φιλολογίας
Ελλάδα Γεωπληροφορική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό AEI Περιβάλλον - Ενέργεια Γενικό Τμήμα
Ελλάδα Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Τμήμα Ψυχολογίας
Ελλάδα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία» σε συνεργασία με τον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Μεταπτυχιακό AEI Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Ψυχολογία
Ελλάδα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.» Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Μεταπτυχιακό AEI Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Ψυχολογία
Ελλάδα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κατευθύνσεις:1.Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ, 3.Διοίκηση και Διαχείριση Έργων) Λάρισα Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΛΑΡΙΣΑ)
Ελλάδα Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή/Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Τροφίμων & ποτών Τμήμα Χημείας
Ελλάδα Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή/Διατροφή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Τροφίμων & ποτών Τμήμα Χημείας
Ελλάδα Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή/Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Τροφίμων & ποτών Τμήμα Χημείας
Ελλάδα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Θετικές Επιστήμες Τμήμα Μαθηματικών
Ελλάδα Ηλεκτρονικής Ραδιοηλεκτρολογίας και Αυτοματισμού (Διοικητική υποστήριξη από το Τμήμα Φυσικής) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ελλάδα Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική Πανεπιστήμιο Θράκης Μεταπτυχιακό AEI Επιστήμες Υγείας Τμήμα Ιατρικής/Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα
Ελλάδα Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών προβλημάτων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Τμήμα Ψυχολογίας

Σελίδες