Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Γαλλία Nouvelles Pratiques Journalistiques, parcours professionnel Université Lumière  Lyon II Μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Κύπρος Nursery Frederick Institute of Technology Δίπλωμα Επιστήμες Υγείας Nursery
Αγγλία Obesity: Risks and Prevention University of Roehampton - Department of Life Sciences Μεταπτυχιακό Επιστήμες Υγείας
Αγγλία Pharmacology Nottingham Trent University - Division of Biosciences Μεταπτυχιακό Επιστήμες Υγείας
Γαλλία PHYSIQUE CHIMIE, Parcours SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES FONDAMENTALES  Université Paul Sabatier Toulouse III Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία PHYSIQUE CHIMIE, Spécialité SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES FONDAMENTALES Parcours PREPARATION AGREGATION DE PHYSIQUE  Université Paul Sabatier Toulouse III Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία PHYSIQUE CHIMIE, Spécialité SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES FONDAMENTALES  Université Paul Sabatier Toulouse III Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία PHYSIQUE CHIMIE, Spécialité SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES  Université Paul Sabatier Toulouse III Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία PHYSIQUE ET ASTROPHYSIQUE, Spécialité ASTROPHYSIQUE- SCIENCES DE L'ESPACE ET PLANETOLOGIE  Université Paul Sabatier Toulouse III Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία Physique médicale et du vivant Université Paris Descartes Paris 5 Μεταπτυχιακό Επιστήμες Υγείας
Γαλλία Physique-Chimie Université de Reims Champagne-Ardenne Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Αγγλία Politics and International Studies University of Warwick - Department of Politics and International Studies Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Αγγλία Postgraduate Diploma in Personnel and Development Belfast Metropolitan College - Business and Management Άλλο Οικονομικές Επιστήμες
Κύπρος Pre-primary Education Philips College Πτυχίο Εξωτερικού Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Pre-primary Education
Κύπρος Primary Education CTL Eurocollege Δίπλωμα Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Primary Education
Γαλλία PROCEDES PHYSICO-CHIMIQUES, Spécialité GENIE DES PROCEDES ET DE L'ENVIRONNEMENT  Université Paul Sabatier Toulouse III Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία PROCEDES PHYSICO-CHIMIQUES, Spécialité INGENIERIE DES PROCEDES  Université Paul Sabatier Toulouse III Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία Psychanalyse et médecine Université Paris Descartes Paris 5 Μεταπτυχιακό Επιστήμες Υγείας
Κύπρος Psychological Studies Philips College Δίπλωμα Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Psychological Studies
Κύπρος Public Relations Philips College Δίπλωμα Οικονομικές Επιστήμες Public Relations
Κύπρος Public Relations (General) Philips College Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Public Relations (General)
Κύπρος Public Relations (Languages) Philips College Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Public Relations (Languages)
Κύπρος Public Relations (Marketing) Philips College Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Public Relations (Marketing)
Κύπρος Public Relations (Travel & Tourism) Philips College Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Public Relations (Travel & Tourism)
Κύπρος Real Estate Management Philips College Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Real Estate Management
Γαλλία Recherches Sociologiques Université Lumière  Lyon II Μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Γαλλία Science Politique Université Lumière  Lyon II Μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Γαλλία SCIENCE POLITIQUE Université  Montpellier 1 Μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Γαλλία Sciences Cognitives Université Lumière  Lyon II Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Γαλλία Sciences cognitives Université Paris Descartes Paris 5 Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Γαλλία Sciences Cognitives Fondamentales Université Lumière  Lyon II Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Γαλλία SCIENCES DU SPORT ET DU MOUVEMENT HUMAIN, Spécialité ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  Université Paul Sabatier Toulouse III Μεταπτυχιακό Επιστήμες αθλητισμού
Γαλλία Sciences Exactes et Naturelles (SEN) Université de Reims Champagne-Ardenne Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Γαλλία Sciences mathématiques de Paris Centre Université Pierre et Marie Curie Paris 6 Διδακτορικό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία Sciences pour l'ingénieur  Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Γαλλία SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE - Mention BIOLOGIE - SANTE - Spécialité MANAGEMENT DE PROJET EN INNOVATION EN BIOTECHNOLOGIE (BIOTIN) Université  Montpellier 1 Μεταπτυχιακό Επιστήμες Υγείας
Κύπρος Secretarial Studies Frederick Institute of Technology Δίπλωμα Άλλο Secretarial Studies
Κύπρος Security Services and V.I.P. Protection Global College Δίπλωμα Άλλο Security Services and V.I.P. Protection
Γαλλία Sociologie Université Lumière  Lyon II Μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Γαλλία Sociologie Appliquée au Développement Local Université Lumière  Lyon II Μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Σελίδες