Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Ελλάδα Υπολογιστικά Συστήματα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Πληροφορικής
Ελλάδα Υπολογιστική Επιστήμη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ελλάδα Υπολογιστική Μηχανική Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Ελλάδα Υπολογιστική Οραση και Ρομποτική Πανεπιστήμιο Κρήτης Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Ελλάδα Υπολογιστικής Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Θετικές Επιστήμες Τμήμα Φυσικής
Ελλάδα Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό AEI Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής
Ελλάδα Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία-Μοριακή Διαγνωστική. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής
Ελλάδα Φαρμακευτική Τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης και του ποιοτικού ελέγχου θεραπευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων από τεχνολογική, φυσικοφαρμακευτική, φαρμακοαναλυτική και βιοφαρμακευτική άποψη). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής
Ελλάδα Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη) Στρατιωτικές Σχολές Στρατιωτικά Επαγγέλματα Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη
Ελλάδα Φαρμακευτικό Marketing Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό AEI Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής
Ελλάδα Φαρμακογνωσία-Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής
Ελλάδα Φαρμακολογία και Θεραπευτική. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής
Ελλάδα Φαρμακοχημεία, ανάπτυξη φαρμακευτικών ενώσεων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής
Ελλάδα Φιλοσοφία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ελλάδα Φιλοσοφία Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Ελλάδα Φιλοσοφία της Παιδείας Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό AEI Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ελλάδα Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες, Κοινωνία Πανεπιστήμιο Κρήτης Μεταπτυχιακό AEI Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών/Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα
Ελλάδα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ελλάδα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες, Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Φιλοσοφίας -Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
Ελλάδα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Ελλάδα Φορολογία και Ελεγκτική Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικές Επιστήμες Δημόσια Διοίκηση
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 2ο Ηρακλείου ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Άμφισσας ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Άρτας ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Γιαννιτσών ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Έδεσσας ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιωαννίνων ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Καλαμάτας ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Καστοριάς ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Κατερίνης ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Κέρκυρας ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Κώ ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Λάρισας ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Μεταμόρφωσης ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Μυτιλήνης ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Πύργου ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σάμου ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σπάρτης ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο
Ελλάδα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Τριανδρίας ΙΕΚ (Δημόσιο) Άλλο

Σελίδες