Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Ελλάδα Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καρδίτσα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕ
Ελλάδα Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Κιλκίς) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Αισθητικής - Ενδυσης Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τροφίμων & ποτών Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τροφίμων & ποτών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τροφίμων & ποτών Τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καρδίτσα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τροφίμων & ποτών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Πελοποννήσου (Καλαμάτα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τροφίμων & ποτών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕ.ΤΡΟ.)
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής, 2. Ζωϊκής παραγωγής, 3. Αγροτικής Οικονομίας) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Αμαλιάδα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Κατευθύνσεις 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας) ΤΕΙ Πελοποννήσου (Καλαμάτα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωϊκής Παραγωγής 3.Αγροτικής Οικονομίας) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωϊκής Παραγωγής 3.Αγροτικής Οικονομίας, 4. Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων)) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής, 2. Ζωικής Παραγωγής, 3. Αγροτικής Οικονομίας, 4. Μηχανικοί Βιοσυστημάτων) ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής, 2. Ζωϊκής Παραγωγής, 3. Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου) ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής, 2. Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, 3. Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων) ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) (Κατευθύνσεις 5ου εξαμήνου: 1. Φυτικής Παραγωγής, 2. Ζωϊκής παραγωγής, 3. Αγροτικής Οικονομίας, 4. Μηχανικοί Βιοσυστημάτων) ΤΕΙ Θεσσαλίας Πτυχίο ΤΕΙ Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Περιβάλλον - Ενέργεια Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος
Ελλάδα Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Περιβάλλον - Ενέργεια Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος
Ελλάδα Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Λάρισα Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ελλάδα Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής
Ελλάδα Τμήμα Φαρμακευτικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής
Ελλάδα Τμήμα Φαρμακευτικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής
Ελλάδα Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Φιλολογίας
Ελλάδα Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Φιλολογίας
Ελλάδα Τμήμα Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Φιλολογίας
Ελλάδα Τμήμα Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Φιλολογίας
Ελλάδα Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Φιλολογίας
Ελλάδα Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Καλαμάτα) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Φιλολογίας
Ελλάδα Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστήμιο Πατρών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Φιλοσοφίας
Ελλάδα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ελλάδα Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Ελλάδα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Θετικές Επιστήμες Τμήμα Φυσικής
Ελλάδα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Θετικές Επιστήμες Τμήμα Φυσικής
Ελλάδα Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Θετικές Επιστήμες Τμήμα Φυσικής
Ελλάδα Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Θετικές Επιστήμες Τμήμα Φυσικής
Ελλάδα Τμήμα Φυσικής Αγωγής Χαλκίδα Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες αθλητισμού Τμήμα Φυσικής Αγωγής
Ελλάδα Τμήμα Φυσικοθεραπειας Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φυσικοθεραπειας
Ελλάδα Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Ελλάδα Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Ελλάδα Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Αίγιο) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σελίδες