Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Ελλάδα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Ελλάδα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ελλάδα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Χαλκίδα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Ελλάδα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ. 2.Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ) ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Ελλάδα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ. 2.Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Ελλάδα Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ (Θεσσαλονίκης) Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
Ελλάδα Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Πανεπιστήμιο Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Εφαρμοσμένες Επιστήμες Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Ελλάδα Τμήμα Μουσικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Ελλάδα Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Ελλάδα Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Ναυτιλία Ναυτιλιακών Σπουδών
Ελλάδα Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Ναυτιλία Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Ελλάδα Τμήμα Νομικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Νομικές Επιστήμες Τμήμα Νομικής
Ελλάδα Τμήμα Νομικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Νομικές Επιστήμες Τμήμα Νομικής
Ελλάδα Τμήμα Νομικής Πανεπιστήμιο Θράκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Νομικές Επιστήμες Τμήμα Νομικής
Ελλάδα Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής
Ελλάδα Τμήμα Νοσηλευτικής Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής
Ελλάδα Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής
Ελλάδα Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής
Ελλάδα Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής
Ελλάδα Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής
Ελλάδα Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής Α’
Ελλάδα Τμήμα Νοσηλευτικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής Αθήνας
Κύπρος Τμήμα Νοσηλευτικής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ) Πτυχίο Εξωτερικού Επιστήμες Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής
Ελλάδα Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σπάρτη) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής
Ελλάδα Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Διδυμότειχο) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Νοσηλευτικής
Ελλάδα Τμήμα Ξένων Γλωσσών Χαλκίδα Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Ξένων Γλωσσών
Ελλάδα Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Ελλάδα Τμήμα Οδοντιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Οδοντιατρική Σχολή
Ελλάδα Τμήμα Οδοντιατρικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Οδοντιατρικής
Ελλάδα Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας Αθήνας Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας
Ελλάδα Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Ελλάδα Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Οικονομικής Επιστήμης
Ελλάδα Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Ελλάδα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ελλάδα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ελλάδα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Οικονομικών Επιστημών
Ελλάδα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ελλάδα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ελλάδα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Σελίδες