Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Αγγλία Accounting and Finance University of Glamorgan, Cardiff and Pontypridd Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Canterbury Christ Church University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance London Metropolitan University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Northampton Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Cardiff University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Middlesex University Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Κύπρος Accounting and Finance Frederic University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Accounting and Finance
Αγγλία Accounting and Finance Aberystwyth University - School of Management and Business Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Aberystwyth University - School of Management and Business Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Bangor University - Bangor Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Cardiff University - Cardiff Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Cardiff University - Cardiff Business School Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance De Montfort University - Leicester Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance De Montfort University - Leicester Business School Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance De Montfort University - Leicester Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance De Montfort University - Leicester Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Edinburgh Napier University - School of Accounting, Economics and Statistics Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance London Metropolitan University - London Metropolitan Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance London School of Economics and Political Science - Department of Accounting Άλλο Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance London School of Economics and Political Science - Department of Accounting Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Manchester Metropolitan University - Accounting and Finance Division Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Manchester Metropolitan University - Accounting and Finance Division Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Manchester Metropolitan University - Accounting and Finance Division Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Queen Mary, University of London - Business Management Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Queen's University Belfast - Queen's University Management School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Sheffield Hallam University - Sheffield Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Teesside University - Teesside University Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Aberdeen - University of Aberdeen Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Aberdeen - University of Aberdeen Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Aberdeen - University of Aberdeen Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Bedfordshire - The Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Birmingham - Birmingham Business School Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Birmingham - Birmingham Business School Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Birmingham - Birmingham Business School Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Bristol - School of Economics, Finance and Management Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Bristol - School of Economics, Finance and Management Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Buckingham - Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Dundee - School of Business Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Dundee - School of Business Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of East Anglia - Norwich Business School Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες

Σελίδες