Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Αγγλία Accounting and Finance City University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Derby Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance De Montfort University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Durham University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Edinburgh Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Exeter Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Greenwich School of Management Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Hertfordshire Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Kingston University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Lancaster University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance LCA Business School, London Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Leeds Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Leeds Metropolitan University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Liverpool John Moores University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance London South Bank University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Manchester Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Middlesex University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Edinburgh Napier University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Newcastle University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University Centre Peterborough Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Plymouth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Robert Gordon University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Sheffield Hallam University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Southampton Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Staffordshire University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Strathclyde Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Sunderland Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Sussex Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Swansea University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance The Manchester College Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Central Lancashire Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of East Anglia Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of East London Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of West London Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Wolverhampton Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of the West of England, Bristol Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Greenwich Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance The Manchester Metropolitan University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Warwick Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Coventry University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες

Σελίδες