Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Αγγλία Accounting and Business Management Keele University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Business Management London Metropolitan University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Business Technology University of Strathclyde Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Corporate Finance University College Cork - Accounting, Finance and Information Systems Άλλο Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Creative Writing University of Derby Πτυχίο Εξωτερικού Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Criminology Keele University Πτυχίο Εξωτερικού Νομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Dance & Movement Studies University of Derby Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία Accounting and Dance & Movement Studies University of Derby Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία Accounting and Economics Bangor University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Economics Cardiff University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Economics Lancaster University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Economics University of Manchester Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Economics University of Wales, Newport Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Economics University of Reading Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Economics University of Southampton Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Economics University of Strathclyde Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Economics University of Central Lancashire Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Economics University of Hull Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Economics (International) (4 yrs) University of Hull Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Econs (with Prof Exp) (4 yrs) University of Hull Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and English University of Derby Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and English Keele University Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and English Language Liverpool Hope University Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Film & Television Studies University of Derby Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία Accounting and Film Studies Keele University Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Accounting and Finance ICBS Πτυχίο (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Buckinghamshire New University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Bournemouth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Anglia Ruskin University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Bangor University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Bath Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Birmingham City University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Bedfordshire Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Birmingham Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Bradford Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Brighton Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Bristol Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance Oxford Brookes University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting and Finance University of Chichester Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες

Σελίδες