Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Αγγλία Accounting & Finance Nottingham Trent University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance Teesside University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance University of Winchester Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance Cardiff Metropolitan University (UWIC) Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance & Affiliate of the Association of Chartered Certified Accountants Manchester Metropolitan University - Accounting and Finance Division Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance & Affiliate of the Association of Chartered Certified Accountants Manchester Metropolitan University - Accounting and Finance Division Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance & Affiliate of the Association of Chartered Certified Accountants Manchester Metropolitan University - Accounting and Finance Division Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance & Affiliate of the Association of Chartered Certified Accountants Manchester Metropolitan University - Accounting and Finance Division Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance (w a prof placement year) University of Sussex Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance and Economics University of Kent Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with a year in Industry University of Kent Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with Computer Science Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with Cymraeg Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with French (4 years) Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with French (4 years) Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with Information Management Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with Intntl English Studies University of Chichester Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with Intntl English Studies University of Chichester Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with Law Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with Management Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with Marketing Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with Mathematics Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with Mathematics Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with Mathematics Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with Social Sci Fdn Yr Keele University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with Statistics Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance with Statistics Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance/Economics Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance/French Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance/French Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance/Spanish Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance/Spanish Aberystwyth University Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Financial Management University of Sheffield Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Financial Management and Economics University of Sheffield Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Financial Management and Maths University of Sheffield Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Financial Management and Maths University of Sheffield Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Financial Mgt & Informatics University of Sheffield Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Financial Mgt (Intntl) (4 yrs) University of Hull Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Financial Mgt (w. Prof Exp) (4 yrs) University of Hull Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Management University of Essex Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες

Σελίδες