Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Αγγλία Accounting University of Portsmouth Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting Sheffield Hallam University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting Swansea Metropolitan University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Strathclyde Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Central Lancashire Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Worcester Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Hull Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting Cardiff Metropolitan University (UWIC) Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Glamorgan, Cardiff and Pontypridd Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting Blackpool and The Fylde College An Associate College of Lancaster University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Κύπρος Accounting Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Accounting
Κύπρος Accounting InterNapa College Δίπλωμα Οικονομικές Επιστήμες Accounting
Κύπρος Accounting P.A. College Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Accounting
Αγγλία Accounting Dublin Institute of Technology - School of Accounting and Finance Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting Dublin Institute of Technology - School of Accounting and Finance Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting National University of Ireland Galway - J E Cairnes School of Business and Economics Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting National University of Ireland Galway - J E Cairnes School of Business and Economics Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting Open University - Business School Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting Oxford Brookes University - Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting Queen's University Belfast - Queen's University Management School Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Essex - Essex Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Essex - Essex Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Essex - Essex Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Essex - Essex Business School Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Essex - Essex Business School Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Essex - Essex Business School Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Essex - Essex Business School Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Glamorgan - Faculty of Business and Society Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Glamorgan - Faculty of Business and Society Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Huddersfield - Department of Accountancy and Finance Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Strathclyde - Department of Accounting and Finance Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Strathclyde - Department of Accounting and Finance Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Strathclyde - Department of Accounting and Finance Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Ulster - Ulster Business School Άλλο Οικονομικές Επιστήμες
Ισπανία Accounting University of Valencia Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες Accounting
Αγγλία Accounting & Bus Economics (Intntl) (4 yrs) University of Hull Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance University of Essex Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance Keele University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance University of Kent Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting & Finance London School of Economics and Political Science (University of London) Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες

Σελίδες