Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Αγγλία Accountancy and Finance University of Aberdeen Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Finance University of Huddersfield Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Finance Heriot-Watt University, Edinburgh Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Finance Southampton Solent University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Finance University of Stirling Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Finance (with foundation) Southampton Solent University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Financial Management University of Portsmouth Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Financial Strategy University of Bolton - Faculty of Wellbeing and Social Sciences Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Financial Strategy University of Bolton - School of Business and Creative Technologies Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Financial Strategy University of Bolton - School of Business and Creative Technologies Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and French University of Aberdeen Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Geography University of Aberdeen Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and German University of Aberdeen Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Hispanic Studies University of Aberdeen Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Management Studies University of Aberdeen Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Marketing University of Stirling Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Mathematics University of Dundee Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Mathematics University of Dundee Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Mathematics University of Stirling Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Spanish University of Stirling Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy and Sports Studies University of Stirling Πτυχίο Εξωτερικού Επιστήμες αθλητισμού
Αγγλία Accountancy Studies University of Portsmouth Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy with Finance University of Glasgow Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy with Financial Services University of Huddersfield Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy with French University of Aberdeen Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy with German University of Aberdeen Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy with International Accounting University of Glasgow Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy with Languages University of Glasgow Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία Accountancy/Economics University of Glasgow Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Accounting DEREE Πτυχίο (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Accounting UINDY Πτυχίο (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Bedfordshire Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting Blackburn College Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Essex Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Hertfordshire Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting London South Bank University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Manchester Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting Edinburgh Napier University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting University of Wales, Newport Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία Accounting Northumbria University Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες

Σελίδες