Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Γαλλία .  Licence Pro Stratégie et Management des Entreprises du Bâtiment Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Κατασκευών-Αρχιτεκτονικής
Γαλλία .  Master 2 Droit et économie du sport Université de Limoges Μεταπτυχιακό Νομικές Επιστήμες
Γαλλία .  Master 2 MEFE spéc Professeur des Ecoles Université de Limoges Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία .NET Financial Systems Development University of Hull - Department of Computer Science Μεταπτυχιακό Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα 1 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Αγγλία 11-18 Secondary N.E. Essex Coastal Confederation - Initial Teacher Training Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Γαλλία 1ere Année UPSSITECH TELECOMMUNICATIONS RESEAUX INFORMATIQUE  Université Paul Sabatier Toulouse III Πτυχίο Εξωτερικού Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα 2 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus Mundus Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Γαλλία 2012 Licence Gestion remplace Licence Affaires Internationales (Initiale et Alternance) Université du Havre Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία 2013 Master Espaces, Villes et Sociétés "Métiers et services de la Ville et de l’Habitat" devient "Ville : Habitat, logement, services" Université du Havre Μεταπτυχιακό Περιβάλλον - Ενέργεια
Αγγλία 20th and 21st Century French Thought The University of Nottingham - French and Francophone Studies Μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Αγγλία 20th and 21st Century Literature University of Southampton - School of Humanities Μεταπτυχιακό Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία 20th and 21st Century Literature University of Southampton - School of Humanities Μεταπτυχιακό Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία 20th and 21st Century Literature University of Southampton - School of Humanities Μεταπτυχιακό Φιλολογικές Επιστήμες
Αγγλία 20th Century History University of Hull Πτυχίο Εξωτερικού Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Αγγλία 20th Century History University of Hull Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία 2A2M - Aide et assistance pour le monitoring et le maintien à domicile Université Paul Sabatier Toulouse III Πτυχίο Εξωτερικού Τεχνολογικές Επιστήμες
Αγγλία 2D & 3D Visualisation Loughborough University - School of Art and Design Μεταπτυχιακό Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 2D Digital Animation University of Hertfordshire Πτυχίο Εξωτερικού Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Αγγλία 2D Digital Animation University of Hertfordshire Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 3-Dimensional Character Animation University of Bolton Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 3-Dimensional Visualisatio University of Bolton Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 3-Dimensional Visualisation University of Bolton Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα 3D Animation ΟΜΗΡΟΣ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα 3D Animation INTERGRAPHICS ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα 3D Animation TECHNOGRAFICO ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 3D Animation SAE Institute Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 3D Animation and Games Middlesex University Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 3D CGI: Architectural Visualisation Bournemouth University Πτυχίο Εξωτερικού Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής
Αγγλία 3D CGI: Architectural Visualisation Bournemouth University Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 3D CGI: Architectural Visualisation Bournemouth University Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 3D CGI: Architectural Visualisation (Top-up) Bournemouth University Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 3D CGI: Modelling & Animation (Top-up) Bournemouth University Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 3D CGI: Modelling and Animation Bournemouth University Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 3D Computer Animation Farnborough College of Technology Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 3D Computer Animation Swansea Metropolitan University Πτυχίο Εξωτερικού Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 3D Computer Animation Swansea Metropolitan University Πτυχίο Εξωτερικού Τεχνολογικές Επιστήμες
Αγγλία 3D Computer Animation Bournemouth University - The Media School Μεταπτυχιακό Τεχνολογικές Επιστήμες
Αγγλία 3D Computer Animation Bournemouth University - The Media School Μεταπτυχιακό Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία 3D Computer Animation Bournemouth University - The Media School Μεταπτυχιακό Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες

Σελίδες