Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Γαλλία DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE MENTION : INFORMATION ET COMMUNICATION SPÉCIALITÉ : MÉTIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE Université Paris 10 Ouest Nanterre la Défense Πτυχίο Εξωτερικού Πολιτισμικές Επιστήμες
Γαλλία DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (DUT) MENTION : CARRIÈRES SOCIALES SPÉCIALITÉ : EDUCATION SPÉCIALISÉE Université Paris 10 Ouest Nanterre la Défense Πτυχίο Εξωτερικού Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Γαλλία DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (DUT) MENTION : GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS SPÉCIALITÉ : FINANCE-COMPTABILITÉ Université Paris 10 Ouest Nanterre la Défense Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία Ecole Doctorale Sciences, Technologies, Santé Université de Reims Champagne-Ardenne Διδακτορικό Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Executive Diploma in Public Relations MEDITERRANEAN COLLEGE Εξ αποστάσεως Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Ελλάδα BSc in Information Systems/ Programming CITY UNITY COLLEGE Πτυχίο (Κολλέγιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα BSc in Information Systems/ Systems Development and Management CITY UNITY COLLEGE Πτυχίο (Κολλέγιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα BSc in Information Systems/ Technology Management CITY UNITY COLLEGE Πτυχίο (Κολλέγιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα BSc in Information Systems/ Web development CITY UNITY COLLEGE Πτυχίο (Κολλέγιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Γαλλία Université Pierre et Marie Curie Paris 6 Διδακτορικό Θετικές Επιστήμες
Ελλάδα Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Περιβάλλον - Ενέργεια Τμήμα Βιολογίας
Ελλάδα Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Θετικές Επιστήμες Τμήμα Γεωλογίας
Ελλάδα Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Εφαρμοσμένες Επιστήμες Τμήμα Βιολογίας
Ελλάδα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Εφαρμοσμένες Επιστήμες Τμήμα Βιολογίας
Ελλάδα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κατεύθυνση Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Εφαρμοσμένες Επιστήμες Τμήμα Βιολογίας
Ελλάδα Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Περιβάλλον - Ενέργεια Τμήμα Γεωλογίας
Ελλάδα Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες - Ν&Ν Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Εφαρμοσμένες Επιστήμες Τμήμα Βιολογίας
Ελλάδα Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Περιβάλλον - Ενέργεια Τμήμα Βιολογίας
Ελλάδα BSc (Hons) in Business with IT CITY UNITY COLLEGE Πτυχίο (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα BSc in Computer Systems CITY UNITY COLLEGE Πτυχίο (Κολλέγιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα BSc in Computing CITY UNITY COLLEGE Πτυχίο (Κολλέγιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό AEI Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Τμήμα Βιολογίας
Ελλάδα BA in Management CITY UNITY COLLEGE Πτυχίο (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα BSc (Hons) in Business with Accounting & Finance CITY UNITY COLLEGE Πτυχίο (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα BSc (Hons) in Business with Computing CITY UNITY COLLEGE Πτυχίο (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα BSc (Hons) in Business with Marketing CITY UNITY COLLEGE Πτυχίο (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα BSc (Hons) Psychology CITY UNITY COLLEGE Πτυχίο (Κολλέγιο) Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Ελλάδα BSc in Accounting CITY UNITY COLLEGE Πτυχίο (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία Construction et gestion des territoires durables (géographie) Université de Limoges Μεταπτυχιακό Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής
Ελλάδα Master in Business Administration / Accounting CITY UNITY COLLEGE Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Master in Business Administration / Accounting & Finance (UN. WALES) CITY UNITY COLLEGE Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Master in Business Administration / Energy Management (UN. WALES) CITY UNITY COLLEGE Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Master in Business Administration / Human Resource Management CITY UNITY COLLEGE Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Master in Business Administration / Human Resources Management (UN. WALES) CITY UNITY COLLEGE Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Master in Business Administration / Information Technology (UN. WALES) CITY UNITY COLLEGE Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Master in Business Administration / Marketing (UN. WALES) CITY UNITY COLLEGE Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Master in Business Administration / Sustainable Business CITY UNITY COLLEGE Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Master in Business Administration / Change Leadership CITY UNITY COLLEGE Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Master in Business Administration / Finance CITY UNITY COLLEGE Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Master in Business Administration / Global Management CITY UNITY COLLEGE Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες

Σελίδες