Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε 428 καταχωρίσεις για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δια ζώσης και εξ αποστάσεως σε 42 εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και για 6 διαφορετικά είδη πιστοποίησης.

Τίτλος Προγράμματος Ίδρυμα Κατεύθυνση Πιστοποιητικό Μεθοδολογία Εκπαίδευσης
Προγραμματισμός με το πακέτο MATHEMATICA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Πληροφορική Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Advanced Business Management ΕΚΠΑ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Banking and International Finance (Διεθνή Χρηματοοικονομικά) ΕΚΠΑ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Behavioural Economics ΕΚΠΑ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Business Administration ΕΚΠΑ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Business Analytics I ΕΚΠΑ Business Intelligence and Business Analytics Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Business Coaching - Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Business Economics ΕΚΠΑ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Business Plan ΕΚΠΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Business Psychology ΕΚΠΑ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Classroom Environment: Assessment & Improvement (αλλαγή τίτλου) ΕΚΠΑ Παιδαγωγικά Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Continuous Medical Education(CME) Programme in Respiratory Medicine ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Υγεία Πιστοποιητικό Κατάρτισης E-learning
Credit Management and Risk ΕΚΠΑ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
CRM-ERP ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Πληροφορική Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Customer Relationship Management ΕΚΠΑ Marketing και Πωλήσεις (Sales and Marketing) Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Development Economics ΕΚΠΑ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
e-Διδασκαλείο γλωσσών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πιστοποιητικό παρακολούθησης E-learning
e-Σχολή Γονέων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παιδαγωγικό Πιστοποιητικό παρακολούθησης E-learning
Excel ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Πληροφορική Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Financial Management ΕΚΠΑ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Financial Management ΕΚΠΑ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Food Safety - Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP) ΕΚΠΑ Υγεία Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Human Resources Development ΕΚΠΑ Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Human Resources Management and Organizational Analysis ΕΚΠΑ Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Indoor Air Quality ΕΚΠΑ Άλλοι Τομείς Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Law and Economics ΕΚΠΑ Άλλοι Τομείς Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
LOGISTICS & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
LOGISTICS - ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Logistics Systems: Engineering and Management ΕΚΠΑ Business Intelligence and Business Analytics Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning
Logistics Systems: Engineering and Management ΕΚΠΑ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Πιστοποιητικό εξειδίκευσης E-learning

Σελίδες