Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση (συντ.) Πιστοποίησηαύξουσα ταξινόμηση Κατηγορία Φορέας πιστοποίησης Πάροχοι εκπαίδευσης
CCSA Certification in Control Self-Assessment Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά The Institute of Internal Auditors
CertIA Certificate in Internal Auditing Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος Association of Chartered Certified Accountants UK
CertIFR Certificate in IFRS (International Financial Reporting Standards) Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Association of Chartered Certified Accountants UK
Cisco certified CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician), CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCNP (Cisco Certified Network Professional), CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) Πληροφορική CISCO
ACCA Association of Chartered Certified Accountants Qualification Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Association of Chartered Certified Accountants UK
ACA Association of Chartered Accountants Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά/ Χρηματοοικονομικά Institute of Chartered Accountants in England and Wales
ADIT Advance Diploma in International Taxation Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος Chartered Institute of Taxation

Σελίδες