Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση (συντ.) Πιστοποίησηφθίνουσα ταξινόμηση Κατηγορία Φορέας πιστοποίησης Πάροχοι εκπαίδευσης
PMP Project Management Professional Διαχείριση Έργων, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Project Management Institute
SAP Certified SAP Certified (Associate level & Professional level) Πληροφορική - Επιχειρματικά Λογισμικά SAP
SAS certified SAS Global Certification program Πληροφορική, Στατιστική, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά SAS
Refa Βασικό Πιστοποιητικό Refa - Management Παραγωγής Οργάνωση και Διοίκηση, Κοστολόγηση, Διαχείριση της Ποιότητας REFA Bundesverband e. V.
ΙΕΣΟΕΛ Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά/ Χρηματοοικονομικά Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Refa Πιστοποιητικό Refa – Οργανωτής στην Υγεία Οργάνωση και Διοίκηση, Υπηρεσίες Υγείας REFA Bundesverband e. V.
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Εκπαίδευση ΟΠΑ

Σελίδες