Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση (συντ.) Πιστοποίησηφθίνουσα ταξινόμηση Κατηγορία Φορέας πιστοποίησης Πάροχοι εκπαίδευσης
ITIL ITIL Foundation Διαχείριση Έργων - Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά APM Group
MOS Microsoft Office Specialist Δημόσιες Σχέσεις, Διαχείριση Έργων, Εκπαίδευση, Επιχειρηματικά Λογισμικά, Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Ξένες Γλώσσες, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Στατιστική Microsoft
Microsoft Certified MS Certified Solutions Expert (MCSE), MS Certified Solutions Associate (MCSA), MS Certified IT Professional (MCITP), MS Certified Technology Specialist (MCTS), MS Certified Desktop Support Technician (MCDST), MS Certified Database Administrator (MCDBA) Πληροφορική Microsoft
ORACLE Certified Oracle Certified (Databases, Java and Middleware, Applications, Server and Storage Systems) Πληροφορική Oracle University
PMI-ACP PMI Agile Certified Practitioner Διαχείριση Έργων Project Management Institute
PMI-RMP PMI Risk Management Professional Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Project Management Institute
PMI-SP PMI Scheduling Professional Διαχείριση Έργων Project Management Institute
PRINCE2 Prince2 Foundation Prince2 Practitioner Διαχείριση Έργων, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Office of Government Commerce (UK)
PgMP Program Management Professional Διαχείριση Έργων Project Management Institute
PASS Programs in Analytics and Statistical Studies Στατιστική, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά The Institute of Statistics Education

Σελίδες