Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση (συντ.) Πιστοποίησηφθίνουσα ταξινόμηση Κατηγορία Φορέας πιστοποίησης Πάροχοι εκπαίδευσης
CFA Chartered Financial Analyst Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά CFA Institute
CIMA Chartered Institute of Management Accountants Designation Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά, Διαχείριση Έργων Chartered Institute of Management Accountants
CIPR Chartered Institute of Public Relations Certificate Δημόσιες Σχέσεις Chartered Institute of Public Relations
Cstat Chartered Statistician Στατιστική, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Royal Statistical Society
DipIFR Diploma IFRS (International Financial Reporting Standards) Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Association of Chartered Certified Accountants UK
EVP Earned Value Professional Διαχείριση Έργων AACE
EDI ESOL International EDI ESOL International Ξένες Γλώσσες Education Development International
GradStat Graduate Statistician Στατιστική Royal Statistical Society
IPMA International Project Management Association (Α or B or C or D level) Διαχείριση Έργων, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά International Project Management Association
IRCA IRCA Certificated Auditor Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά International Register of Certificated Auditors

Σελίδες