Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση (συντ.) Πιστοποίησηαύξουσα ταξινόμηση Κατηγορία Φορέας πιστοποίησης Πάροχοι εκπαίδευσης
PMI-SP PMI Scheduling Professional Διαχείριση Έργων Project Management Institute
PMI-RMP PMI Risk Management Professional Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Project Management Institute
PMI-ACP PMI Agile Certified Practitioner Διαχείριση Έργων Project Management Institute
ORACLE Certified Oracle Certified (Databases, Java and Middleware, Applications, Server and Storage Systems) Πληροφορική Oracle University
Microsoft Certified MS Certified Solutions Expert (MCSE), MS Certified Solutions Associate (MCSA), MS Certified IT Professional (MCITP), MS Certified Technology Specialist (MCTS), MS Certified Desktop Support Technician (MCDST), MS Certified Database Administrator (MCDBA) Πληροφορική Microsoft
MOS Microsoft Office Specialist Δημόσιες Σχέσεις, Διαχείριση Έργων, Εκπαίδευση, Επιχειρηματικά Λογισμικά, Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Ξένες Γλώσσες, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Στατιστική Microsoft
ITIL ITIL Foundation Διαχείριση Έργων - Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά APM Group
IRCA IRCA Certificated Auditor Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά International Register of Certificated Auditors
IPMA International Project Management Association (Α or B or C or D level) Διαχείριση Έργων, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά International Project Management Association
GradStat Graduate Statistician Στατιστική Royal Statistical Society

Σελίδες