Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση (συντ.) Πιστοποίησηφθίνουσα ταξινόμηση Κατηγορία Φορέας πιστοποίησης Πάροχοι εκπαίδευσης
CBAP Certified Business Analysis Professional Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά International Institute of Business Analysis
CBM Certified Business Manager Διαχείριση Έργων
CFSA Certified Financial Services Auditor Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά The Institute of Internal Auditors
CGAP Certified Government Auditing Professional Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος The Institute of Internal Auditors
CIPM Certified in Investment Performance Measurement Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά CFA Institute
CRISC Certified in Risk and Information Systems Control Πληροφορική ISACA
CGEIT Certified in the Governance of Enterprise IT Πληροφορική ISACA
CISM Certified Information Security Manager Πληροφορική ISACA
CISA Certified Information Systems Auditor Πληροφορική ISACA
CIA Certified Internal Auditor Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά The Institute of Internal Auditors

Σελίδες