Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση (συντ.) Πιστοποίησηαύξουσα ταξινόμηση Κατηγορία Φορέας πιστοποίησης Πάροχοι εκπαίδευσης
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Εκπαίδευση ΟΠΑ
Refa Πιστοποιητικό Refa – Οργανωτής στην Υγεία Οργάνωση και Διοίκηση, Υπηρεσίες Υγείας REFA Bundesverband e. V.
ΙΕΣΟΕΛ Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά/ Χρηματοοικονομικά Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Refa Βασικό Πιστοποιητικό Refa - Management Παραγωγής Οργάνωση και Διοίκηση, Κοστολόγηση, Διαχείριση της Ποιότητας REFA Bundesverband e. V.
SAS certified SAS Global Certification program Πληροφορική, Στατιστική, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά SAS
SAP Certified SAP Certified (Associate level & Professional level) Πληροφορική - Επιχειρματικά Λογισμικά SAP
PMP Project Management Professional Διαχείριση Έργων, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Project Management Institute
PASS Programs in Analytics and Statistical Studies Στατιστική, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά The Institute of Statistics Education
PgMP Program Management Professional Διαχείριση Έργων Project Management Institute
PRINCE2 Prince2 Foundation Prince2 Practitioner Διαχείριση Έργων, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Office of Government Commerce (UK)

Σελίδες