Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση (συντ.) Πιστοποίηση Κατηγορία Φορέας πιστοποίησης Πάροχοι εκπαίδευσης
Refa Βασικό Πιστοποιητικό Refa - Management Παραγωγής Οργάνωση και Διοίκηση, Κοστολόγηση, Διαχείριση της Ποιότητας REFA Bundesverband e. V.
Refa Πιστοποιητικό Refa – Οργανωτής στην Υγεία Οργάνωση και Διοίκηση, Υπηρεσίες Υγείας REFA Bundesverband e. V.
ΙΕΣΟΕΛ Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά/ Χρηματοοικονομικά Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
ITIL ITIL Foundation Διαχείριση Έργων - Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά APM Group
ACA Association of Chartered Accountants Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά/ Χρηματοοικονομικά Institute of Chartered Accountants in England and Wales
SAS certified SAS Global Certification program Πληροφορική, Στατιστική, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά SAS
Microsoft Certified MS Certified Solutions Expert (MCSE), MS Certified Solutions Associate (MCSA), MS Certified IT Professional (MCITP), MS Certified Technology Specialist (MCTS), MS Certified Desktop Support Technician (MCDST), MS Certified Database Administrator (MCDBA) Πληροφορική Microsoft
Cisco certified CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician), CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCNP (Cisco Certified Network Professional), CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) Πληροφορική CISCO
MOS Microsoft Office Specialist Δημόσιες Σχέσεις, Διαχείριση Έργων, Εκπαίδευση, Επιχειρηματικά Λογισμικά, Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Ξένες Γλώσσες, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Στατιστική Microsoft
SAP Certified SAP Certified (Associate level & Professional level) Πληροφορική - Επιχειρματικά Λογισμικά SAP

Σελίδες