Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υποτροφίες για μεταπτυχιακά στη Γαλλία

Αν ενδιαφέρεστε να συνεχίσετε τις σπουδές σας στη Γαλλία παρακολουθώντας κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Master 2, Master of Science (το παρόν πρόγραμμα δεν αφορά προγράμματα σπουδών τύπου MBA), αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να πραγματοποιήσετε την επιθυμία σας.

Μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για μια υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης (BGF). Τις υποτροφίες αυτές διαχειρίζεται η Υπηρεσία συνεργασίας και μορφωτικής δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας, σε συνεργασία με το Campus France, με την υποστήριξη του  Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

-          να έχετε ελληνική ιθαγένεια

-          να έχετε ολοκληρώσει, το αργότερο μέχρι πριν δύο χρόνια (ή να ολοκληρώνετε τώρα), ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πτυχίο), με μέσο όρο βαθμολογίας ανώτερο ή ίσο του 7,5/10.

-          να έχετε ικανοποιητική γνώση της γαλλικής γλώσσας (Β2 τουλάχιστον) ή της αγγλικής γλώσσας, σε περίπτωση υποψηφιότητας για ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα

-          να έχετε υποβάλει υποψηφιότητα σ’ ένα ή περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μ2 στη Γαλλία, εντός της προβλεπόμενης από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης προθεσμίας. Βασική προϋπόθεση για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας είναι η αποδοχή του υποψήφιου από το Ίδρυμα της επιλογής του.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής;

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε συνάρτηση με:

-          τη συνοχή μεταξύ των προγενέστερων και των μελλοντικών σπουδών τους

-          τις άριστες ακαδημαϊκές τους επιδόσεις,

-          τα κίνητρά τους.

Νέο! Δύο υποτροφίες πρόκειται να απονεμηθούν σε φοιτητές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής και έχουν αποκτήσει 5 από τα 6 διπλώματα της γαλλικής γλώσσας (DELF/DALF ή Sorbonne).

Χορηγούνται δύο είδη υποτροφιών:

-          1. Οι υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF)

Περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία, όπως επίσης και πολλά προνόμια, κυρίως όσον αφορά τη στέγαση και την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης.

  • Μaster 2 ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Χορηγούνται από τη Γαλλική Πρεσβεία και το γαλλικό Εθνικό ινστιτούτο έρευνας στον τομέα της ψηφιακής επιστήμης και τεχνολογίας, το INRIA

-          2. Οι υποτροφίες με κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS)

Για προγράμματα σπουδών που αφορούν συγκεκριμένους τομείς σε συνεργαζόμενα γαλλικά Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις περιγραφές των διάφορων υποτροφιών και να σιγουρευτείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, πριν υποβάλετε την υποψηφιότητά σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση bourses@ifa.gr. Δεν θα δοθούν πληροφορίες μέσω τηλεφώνου.

 

Δες επίσης

Υποτροφίες για μεταπτυχιακά στις Η.Π.Α.

Υποτροφίες από κληροδοτήματα για το 2015-2016

Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και Κύπρο

 Εννέα υποτροφίες από το Ίδρυμα Ευγενίδου για μεταπτυχιακά και διδακτορικό

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop