Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υποτροφίες από κληροδοτήματα για το 2015-2016

 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη υποτρόφων από κληροδοτήματα, για το  ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ημέρα έναρξης των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016, ενώ καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 22 Απριλίου  2016. Ο διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί στις 14 Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 08.00. Ο χώρος θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους με ανακοίνωση της Εξεταστικής  Επιτροπής.

Ο   υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για κάθε  κληροδότημα,  από  το  οποίο επιθυμεί  να λάβει  υποτροφία, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης, μέσω της  ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας τη διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Οι Αιτήσεις μου, με  τον κωδικό χρήστη (username) και  τον  κωδικό πρόσβασης (password), που χρησιμοποιεί για την είσοδό τους στο Taxisnet. Για τους ανήλικους υποψήφιους ή για όσους δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet την αίτηση μπορεί να υποβάλλει ο γονέας - κηδεμόνας του, ενώ στους ενήλικες υποψήφιους προτείνεται η έκδοση προσωπικών κωδικών για την υποβολή της αίτησης και την πρόσβαση στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή από την οποία μπορούν να ενημερώνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τους  ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας από τα κληροδοτήματα, από την υπ’  αρ. 24685/Ζ1/12-2-2016 Προκήρυξη,  που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.minedu.gov.gr.

 

Δες επίσης

5 υποτροφίες για την Ελλάδα και το εξωτερικό

20 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop