Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

5 υποτροφίες για την Ελλάδα και το εξωτερικό

Το ΔΣ του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη προκηρύσσει το 5ο πρόγραμμα χορήγησης κατόπιν επιλογής πέντε (5) υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, προκειμένου να μεταβούν για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση:

    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

    ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ*

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για όλα τα επιστημονικά πεδία σε εγκεκριμένα προγράμματα πλήρους παρακολούθησης και όχι εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με ημερομηνία έναρξης σπουδών την 1ηΣεπτεμβρίου ή την 1ηΟκτωβρίου 2016 και συνολική μέγιστη διάρκεια αυτή του ενός έτους (12 μήνες).

Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι κατάγονται από τις νήσους Χάλκη ή Κω της Δωδεκανήσου και έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα.

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στο email: info@fanourakisfoundation.org και στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 210-7249940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00

 

Δες επίσης:

Υποτροφίες από κληροδοτήματα για το 2015-2016

20 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό

 

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop