Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Θέλω να αλλάξω σταδιοδρομία
Με την επιστημονική εγκυρότητα του Εργαστηρίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Συμβουλευτικής και των εξειδικευμένων Επαγγελματικών Συμβούλων του.

- Μολονότι έχω εργασία, νιώθω ότι δε μου ταιριάζει. Πώς θα βρω το τι θέλω πραγματικά να κάνω;

- Πώς θα μπορέσω να αναγνωρίσω σε τι είδους εργασίες θα ήμουν πιο ικανοποιημένος και είναι πιο κατάλληλες για εμένα;

-Είναι δυνατόν να αλλάξω τελείως σταδιοδρομία κάνοντας προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες δεν έχουν καμία συνάφεια με την τωρινή εργασία μου; Μήπως κάτι τέτοιο δε με συμφέρει;

- Είναι δυνατόν να αλλάξω εργασία, εργασιακό πόστο ή εργασιακό αντικείμενο κάνοντας κάποια επαγγελματική κατάρτιση; Μήπως κάτι τέτοιο δε με συμφέρει;

- Πώς θα αναζητήσω εργασία σε έναν τομέα στον οποίο δεν έχω εμπειρία;

- Τι ψάχνει ένας εργοδότης και πώς μπορώ να προετοιμαστώ καλύτερα για μια συνέντευξη εργασίας;

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής από έμπειρους συμβούλους, οι οποίες θα βοηθήσουν κάποιον που εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει σταδιοδρομία και να «επανα-προσανατολιστεί» σε έναν διαφορετικό τομέα να δώσει απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, θα λάβει χώρα μια δομημένη διαδικασία τηλε-συμβουλευτικής, η οποία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων/ τεστ, συμμετοχή σε 3-5 τηλεσυνεδρίες με τον σύμβουλο, αλλά και την άσκηση σε συγκεκριμένες τεχνικές και δεξιότητες. Η διάρκεια της διαδικασίας είναι 1 μήνας.


Κόστος υπηρεσίας: 350 ευρώ

Πίνακας εκπτώσεων

Έκπτωση: 15% 20% 25% 30%
Κόστος: 297 280 262 245

Οι εκπτώσεις χορηγούνται σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Οι άνεργοι δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 30% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Οι πολύτεκνοι (και οι τρίτεκνοι) και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 20% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα (κάτω από 15000 ευρώ) δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Οι οικονομικά ασθενείς (ετήσιο εισόδημα κάτω από 12000 ευρώ) λήπτες υπηρεσιών, δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση έκπτωσης 15% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Σε περίπτωση αγοράς υπηρεσίας από οργανισμό/ φροντιστήριο/ φορέα για άνω των 10 ληπτών υπηρεσιών, ισχύει έκπτωση 15%.

Αίτηση εγγραφής σε υπηρεσία

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση