Είμαι μαθητής που τελειώνει το δημοτικό σχολείο και θέλω να μάθω να παίρνω αποφάσεις
Με την επιστημονική εγκυρότητα του Εργαστηρίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Συμβουλευτικής και των εξειδικευμένων Επαγγελματικών Συμβούλων του.

- Πώς νιώθω όταν σκέφτομαι το επάγγελμά μου στο μέλλον;

- Ποιες ενέργειες απαιτούνται για να μάθω να παίρνω σωστές αποφάσεις;

-Πώς θα μπορέσω να συνδέσω τις ικανότητές μου και τα ενδιαφέροντά μου με επαγγελματικές ενασχολήσεις;

-Πως θα αναπτύξω τις ικανότητές μου για να μετεξελιχθούν σε δεξιότητες λήψης απόφασης;

- Πώς θα μπορέσω να έχω τις πληροφορίες που χρειάζομαι για τα διάφορα επαγγέλματα και τους χώρους που ασκούνται οι διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες;

-Πώς η σχολική εργασία συνδέεται με την καθημερινή εξωσχολική ζωή;

- Ποια βήματα χρειάζεται να κάνω για να πάρω μια σωστή απόφαση;

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής από έμπειρους συμβούλους, οι οποίες θα βοηθήσουν τους μαθητές που τελειώνουν το δημοτικό σχολείο να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, θα λάβει χώρα η συμπλήρωση ενός εξειδικευμένου ψυχομετρικού εργαλείου/ ερωτηματολόγιο που αξιολογεί την εικόνα που διαμορφώνουν οι μαθητές ως προς ζητήματα που σχετίζονται με τη λήψη προσωπικών επαγγελματικών αποφάσεων, καθώς και ειδικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στη γνωστική και συναισθηματική διάσταση της λήψης αποφάσεων, στους αναπτυξιακούς στόχους της σχολικής ηλικίας και στην εξελικτική προσέγγιση των δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας, με στόχο: α) την ανάπτυξη της αυτογνωσίας, β) την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, γ) την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα επαγγέλματα και δ) την ανάπτυξη ενδιαφέροντος για ζητήματα σταδιοδρομίας.


Κόστος υπηρεσίας: 220 ευρώ

Πίνακας εκπτώσεων

Έκπτωση: 15% 20% 25% 30%
Κόστος: 187 176 165 154

Οι εκπτώσεις χορηγούνται σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Οι άνεργοι δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 30% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Οι πολύτεκνοι (και οι τρίτεκνοι) και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 20% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα (κάτω από 15000 ευρώ) δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Οι οικονομικά ασθενείς (ετήσιο εισόδημα κάτω από 12000 ευρώ) λήπτες υπηρεσιών, δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση έκπτωσης 15% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Σε περίπτωση αγοράς υπηρεσίας από οργανισμό/ φροντιστήριο/ φορέα για άνω των 10 ληπτών υπηρεσιών, ισχύει έκπτωση 15%.

Αίτηση εγγραφής σε υπηρεσία

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση