Είμαι μαθητής και θέλω επαγγελματικό προσανατολισμό
Με την επιστημονική εγκυρότητα του Εργαστηρίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Συμβουλευτικής και των εξειδικευμένων Επαγγελματικών Συμβούλων του.

- Πώς θα βρω ποια επαγγέλματα μου «ταιριάζουν» περισσότερο;

- Πώς θα μάθω ποιες σχολές οδηγούν στα επαγγέλματα αυτά;

- Πώς θα μπορέσω να συμπληρώσω το μηχανογραφικό δελτίο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;

- Πώς θα μάθω για τη σχέση ομάδων προσανατολισμού και επιστημονικών πεδίων στο Λύκειο;

- Πώς θα μπορέσω να έχω έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις σχολές, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές τους;

- Πώς θα μπορούσα να σπουδάσω στο εξωτερικό;

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής από έμπειρους συμβούλους, οι οποίες θα βοηθήσουν τους μαθητές που χρειάζονται βοήθεια σε σχέση με την εκπαιδευτική/ επαγγελματική τους πορεία να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, θα λάβει χώρα μια δομημένη διαδικασία τηλε-συμβουλευτικής, η οποία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων/ τεστ, συμμετοχή σε 3-5 τηλεσυνεδρίες με τον σύμβουλο, αλλά και την άσκηση σε συγκεκριμένες τεχνικές και δεξιότητες. Η διάρκεια της διαδικασίας είναι 1 μήνας.

Παρέχονται επίσης υπηρεσίες μεταπαρακολούθησης (follow up) εντός μίας τηλεσυνεδρίας, η οποία θα λάβει χώρα μετά την ενδεχόμενη είσοδο του μαθητή σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας ή Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, κατά την οποία δίνονται οδηγίες και κατευθύνσεις για την ομαλή προσαρμογή αλλά και την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου.


Κόστος υπηρεσίας: 320 ευρώ

Πίνακας εκπτώσεων

Έκπτωση: 15% 20% 25% 30%
Κόστος: 272 256 240 224

Οι εκπτώσεις χορηγούνται σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Οι άνεργοι δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 30% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Οι πολύτεκνοι (και οι τρίτεκνοι) και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 20% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα (κάτω από 15000 ευρώ) δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Οι οικονομικά ασθενείς (ετήσιο εισόδημα κάτω από 12000 ευρώ) λήπτες υπηρεσιών, δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση έκπτωσης 15% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Σε περίπτωση αγοράς υπηρεσίας από οργανισμό/ φροντιστήριο/ φορέα για άνω των 10 ληπτών υπηρεσιών, ισχύει έκπτωση 15%.

Αίτηση εγγραφής σε υπηρεσία

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση