Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μόλις πήρα πτυχίο και αναζητώ εργασία ή/και μεταπτυχιακό
Με την επιστημονική εγκυρότητα του Εργαστηρίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Συμβουλευτικής και των εξειδικευμένων Επαγγελματικών Συμβούλων του.

- Ποια είναι τα πρώτα βήματα που χρειάζεται να κάνω για να βρω εργασία;

- Ποια είναι τα πρώτα βήματα που χρειάζεται να κάνω για να βρω το πιο κατάλληλο μεταπτυχιακό;

- Πώς θα μπορέσω να εστιάσω την αναζήτηση μου σε εργασίες με τις οποίες θα ήμουν πιο ικανοποιημένος και είναι πιο κατάλληλες για εμένα;

- Πώς θα μπορέσω να εξειδικεύσω την αναζήτηση μου σε μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία θα ήμουν πιο ικανοποιημένος και είναι πιο κατάλληλα για εμένα;

- Πώς μπορώ να πάρω αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά αυτά και τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρουν;

- Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι αναζήτησης εργασίας και πώς μπορώ να ασκηθώ σε αυτές;

- Πώς μπορώ να φτιάξω ένα άρτια δομημένο βιογραφικό (ακόμη και με μικρή εργασιακή εμπειρία), το οποίο θα διευκολύνει την αναζήτηση και εύρεση εργασίας ή θα διευκολύνει την επιλογή μου σε μεταπτυχιακό;

- Τι ψάχνει ένας εργοδότης και πώς μπορώ να προετοιμαστώ καλύτερα για μια συνέντευξη εργασίας;

- Ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή στα μεταπτυχιακά προγράμματα;

- Τι είναι το ‘Personal Statement” και τι πρέπει να περιέχει ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες να γίνω δεκτός σε μεταπτυχιακά του εξωτερικού;

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής από έμπειρους συμβούλους, οι οποίες θα βοηθήσουν κάποιον που αναζητά εργασία ή θέλει να συνεχίσει σε μεταπτυχιακές σπουδές, να δώσει απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, θα λάβει χώρα μια δομημένη διαδικασία τηλε-συμβουλευτικής, η οποία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων/ τεστ, συμμετοχή σε 3-5 τηλεσυνεδρίες με τον σύμβουλο, αλλά και την άσκηση σε συγκεκριμένες τεχνικές και δεξιότητες. Ειδικότερα για την Ελλάδα, γίνεται διασύνδεση με στελέχη των γραφείων διασύνδεσης των Πανεπιστημίων στα οποία εντάσσεται το όποιο μεταπτυχιακό ενδιαφέρει το άτομο ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση. Η διάρκεια της διαδικασίας είναι 1 μήνας.


Κόστος υπηρεσίας: 320 ευρώ

Πίνακας εκπτώσεων

Έκπτωση: 15% 20% 25% 30%
Κόστος: 272 256 240 224

Οι εκπτώσεις χορηγούνται σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Οι άνεργοι δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 30% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Οι πολύτεκνοι (και οι τρίτεκνοι) και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 20% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα (κάτω από 15000 ευρώ) δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Οι οικονομικά ασθενείς (ετήσιο εισόδημα κάτω από 12000 ευρώ) λήπτες υπηρεσιών, δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση έκπτωσης 15% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Σε περίπτωση αγοράς υπηρεσίας από οργανισμό/ φροντιστήριο/ φορέα για άνω των 10 ληπτών υπηρεσιών, ισχύει έκπτωση 15%.

Αίτηση εγγραφής σε υπηρεσία

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση