Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πανελλαδικές: απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική και Α.Ε.Π.Π.

Αυτές είναι οι προτεινόμενες απαντήσεις στα μαθήματα της Ιστορίας (Γ΄ΓΕΛ - Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), της Φυσικής (Γ΄ΓΕΛ - Ο.Π. Θετικών Σπουδών) και Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Γ΄ΓΕΛ - Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής), όπως δίνονται από τα φροντιστήρια Πουκαμισάς.

Για να δείτε τις απαντήσεις της Ιστορίας, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις απαντήσεις της Φυσικής, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις απαντήσεις της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, πατήστε εδώ.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop