Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πόσοι Κομμωτές και Αισθητικοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Ο κομμωτής και ο αισθητικός ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελμάτων που ασχολούνται με το κάλλος του ατόμου. Καθότι ο καλλωπισμός και η επιμέλεια της εξωτερικής εμφάνισης αποτελούν την εικόνα ενός ατόμου –θέλοντας και μη– επηρεάζουν την πρώτη εντύπωση που αυτό αποπνέει. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωής των ανθρώπων αντανακλώνται στην εικόνα τους.  

 

Η διάθεση για δημιουργία, η πρωτοτυπία, η κοινωνικότητα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η αντίληψη των αισθητικών τάσεων που επικρατούν αποτελούν ορισμένες βασικές δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες του χώρου.

Συγκεκριμένα, ο επαγγελματίας κομμωτής ασχολείται με την περιποίηση, τη θεραπεία και τον καλλωπισμό της κόμης, με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής της, αλλά επιλέγει και την κατάλληλη για την περίπτωση αγωγή και προχωρεί στην εφαρμογή της (δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες για το επάγγελμα, τις προοπτικές και τις δεξιότητες που απαιτεί).

Ο επαγγελματίας αισθητικός περιποιείται το ανθρώπινο πρόσωπο και σώμα, με στόχο τη διατήρηση ή και τη βελτίωση της κατάστασης του δέρματος και γενικότερα της εξωτερικής εμφάνισης των ατόμων. Επιπλέον, εξετάζει την κατάσταση των ιστών του δέρματος του προσώπου και του σώματος και επιλέγει την κατάλληλη για την περίπτωση αγωγή και προχωρεί στην εφαρμογή της. Τέλος, αναλαμβάνει την απομάκρυνση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας από περιοχές του προσώπου και του σώματος, αλλά και άλλες εργασίες, όπως μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ κ.λπ. (δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες για το επάγγελμα, τις προοπτικές και τις δεξιότητες που απαιτεί).

Το βασικό ερώτημα όμως, που αφορά το μέλλον, είναι το πώς αναμένεται να μεταβληθεί η απασχόληση των κομμωτών και των αισθητικών στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει μια μεθοδολογία, μέσω της οποίας αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο για την ελληνική οικονομία. Το μοντέλο αυτό παρέχει εκτιμήσεις για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, μέχρι το 2020, για τρία σενάρια: ένα βασικό, ένα  αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Τα αποτελέσματα του μοντέλου αυτού σε συνδυασμό με τη χρήση Πινάκων Εισροών-Εκροών αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας μέχρι το 2020. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στο παρελθόν αντίστοιχου βάθους ανάλυση για την ελληνική αγορά εργασίας. Ενδεικτικά είναι τα Διαγράμματα 1 και 2.

Διάγραμμα 1. Αριθμός κομμωτών και αισθητικών που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

Αριθμός κομμωτών και αισθητικών που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.

 

Διάγραμμα 2. Μεταβολή στην απασχόληση κομμωτών και αισθητικών το 2020 σε σχέση με το 2012

 

Μεταβολή στην απασχόληση κομμωτών και αισθητικών το 2020 σε σχέση με το 2012

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.

 

Ο αριθμός των κομμωτών και των αισθητικών στην Ελλάδα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, αναμένεται να μειωθεί κατά 10,9% έως το 2020, δηλαδή από 41.752 το 2012 σε 37.194 το 2020.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, ο αριθμός τους αναμένεται να μειωθεί κατά 4,8% από το 2012 έως το 2020, δηλαδή να φτάσει στους 39.742. Μάλιστα, να σημειωθεί ότι η χαμηλότερη πρόβλεψη εντοπίζεται για το 2016, όπου ο αριθμός τους προβλέπεται να φτάσει τους 39.196. Τέλος, σύμφωνα και με το απαισιόδοξο σενάριο αναμένεται μείωση των κομμωτών και των αισθητικών κατά 30,4% από το 2012 έως το 2020, οπότε θα έχουμε 29.071 απασχολούμενους.

Οι μελλοντικές προοπτικές των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον καλλωπισμό συνδέονται στενά με την πορεία της οικονομίας, τις προσδοκίες για αυτήν, καθώς και με την αβεβαιότητα. Ως υπηρεσίες που θεωρούνται πολυτελείας κλονίζονται εύκολα από τις οικονομικές συνθήκες.

Επιπρόσθετα, σημαντικός παράγοντας για την αρνητική εξέλιξη, που αναμένεται και με τα τρία σενάρια για το επάγγελμα αυτό, είναι η λειτουργία παράνομων κομμωτηρίων, όπως και οι κομμωτές και οι αισθητικοί που δουλεύουν με επισκέψεις κατ' οίκον, χωρίς να δηλώνουν την εργασία τους στο κράτος και προκαλώντας σημαντική οικονομική πληγή για τους επαγγελματίες του κλάδου.

 

 

 

Καυκά Κυριακή
Οικονομολόγος MSc

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop