Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Business Administration ( 4 years , Plus Optional Foundation Year, Bachelor of Arts )

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο Εξωτερικού
Χώρα: 
Κύπρος
Ίδρυμα: 
Larnaca College
Διεύθυνση: 
Mehmet Ali 75, 6026 Larnaca, Cyprus
Τηλέφωνο - Fax: 
(+357) 24828900
Email: 
larnacacollege@gmail.com
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Οικονομικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Business Administration ( 4 years , Plus Optional Foundation Year, Bachelor of Arts )
Δημόσιο ή Ιδιωτικό: