Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο Εξωτερικού
Χώρα: 
Κύπρος
Ίδρυμα: 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ)
Διεύθυνση: 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λ/σού, 4ος όροφος, Τ.Θ. 50329, 3603
Τηλέφωνο - Fax: 
35725002500
Email: 
administration@cut.ac.cy
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής
Τμήμα: 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Δημόσιο ή Ιδιωτικό: 
Δημόσιο