Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οι θέσεις εργασίας οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα αποκαλούνται στην Ευρώπη «πράσινα επαγγέλματα» ή «πράσινη απασχόληση».

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επικεντρώνει την προσοχή της στα πράσινα επαγγέλματα, ενθαρρύνοντας τις εθνικές και τοπικές αρχές αλλά και τους πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος με ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι τομείς των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, η παραγωγή οικολογικών και βιολογικών προϊόντων με διαδικασίες και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, η προώθηση νέων καθαρών τεχνολογιών, η εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου (Ε.Μ.Α.S. – Eco Management and Audit Scheme και  ISO 14000), η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων και απορριμμάτων, η κατασκευή οικολογικών κτιρίων, η προώθηση του οικοτουρισμού καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα «πράσινων» δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στους παραπάνω τομείς.

Τα πράσινα επαγγέλματα αφορούν σ’ ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους εξής τομείς:                                         

 • Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μεταλλεία, δάση (Πρωτογενής τομέας)
 • Βιομηχανία, κατασκευές (Δευτερογενής τομέας)
 • Εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες (Τριτογενής τομέας)
 • Υπηρεσίες πνευματικού χαρακτήρα, παροχή συμβουλών και πληροφοριών, έρευνα κτλ. (Τεταρτογενής τομέας).

 

Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Τα επαγγέλματα που εντάσσονται στον κλάδο αυτόν είναι Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής, Γεωργός Βιολογικής Γεωργίας, Κτηνοτρόφος Βιολογικής Κτηνοτροφίας, Μελισσοκόμος Βιολογικής Μελισσοκομίας, Πωλητής Οικολογικών Τροφίμων και άλλων Ειδών, Τεχνολόγος Αντιρρύπανσης κ.λπ.

 

 Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Φυσική αντοχή και μυϊκή δύναμη
 • Αγάπη για τη φύση
 • Υπομονετικότητα, ψυχραιμία, επιδεξιότητα
 • Προσεκτικότητα και καλή κρίση
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Υπολογιστική ικανότητα
 • Ικανότητα αντίληψης χώρου
 • Μηχανική ικανότητα
 • Παρατηρητικότητα και διορατικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυναμισμός και αμεσότητα
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Συνέπεια, ευσυνειδησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης