Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τειρεσίας: Άτομα με Προβλήματα Όρασης - Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου

Γενική Περιγραφή: Ο απόφοιτος της ειδικότητας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης - Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου έχει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να παρέχει κάθε είδους πληροφορία και εξυπηρέτηση στους πελάτες μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού (δημόσιου ή ιδιωτικού), ως χειριστής του τηλεφωνικού κέντρου, σε σύντομο χρόνο και με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε εξειδικευμένο λογισμικό CRM. Εξάλλου, ο ειδικός αυτός, αποτελώντας την πρώτη (όταν πρόκειται για νέους πελάτες) και μοναδική επαφή του πελάτη με την επιχείρηση, καθορίζει τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ικανοποίηση του πελάτη. Επιπλέον, αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει: πωλήσεις μέσω τηλεφώνου, διαφήμιση μέσω τηλεφώνου, τηλεφωνικές εισπράξεις και έρευνες για τη μέτρηση ικανοποίησης των πελατών μέσω πολλαπλών τηλεπικοινωνιακών διαύλων (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύντομα μηνύματα-SMS).

Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες του αποφοίτου της ειδικότητας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης - Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου είναι οι εξής:

 • Διεξαγωγή πωλήσεων μέσω τηλεφώνου
 • Διεξαγωγή εισπράξεων μέσω τηλεφώνου
 • Διεξαγωγή τηλεφωνικών διαφημιστικών και ενημερωτικών εκστρατειών
 • Συμμετοχή σε τηλεφωνικές εκστρατείες μέτρησης ικανοποίησης πελατών (ερωτηματολόγια, follow ups, welcome calls)
 • Αλληλεπίδραση με τον πελάτη μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS 
 • Αποστολή απαντήσεων σε αιτήματα του πελάτη μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή ακόμα και εξυπηρετητή φαξ
 • Ανάσυρση στοιχείων σχετικά με τον πελάτη από κατάλληλη βάση δεδομένων με τη χρήση εργαλείων αναζήτησης, όποτε αυτό είναι απαραίτητο
 • Γνώσεις για τη δομή, τη λειτουργία και όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες/προϊόντα του οργανισμού 
 • Αντιμετώπιση του πελάτη έχοντας σαν γνώμονα τη διεκπεραίωση του αιτήματός του στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα αλλά και τη μέγιστη ικανοποίησή του.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Το απολυτήριο λυκείου είναι το ελάχιστο απαραίτητο προσόν για την κατάληψη μιας διοικητικής θέσης.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Ειδικός Εξυπηρέτησης Πελατών - Χειριστής Τηλεφωνικού Κέντρου, ιδιαίτερα όταν συναλλάσσεται με τον κόσμο, χρειάζεται να διαθέτει:

 • Κοινωνική δεξιότητα, προθυμία, ευγένεια και υπομονή
 • Ευσυνειδησία, εχεμύθεια
 • Εντιμότητα, συνέπεια
 • Ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
 • Μεθοδικότητα, τάξη και ακρίβεια
 • Υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα
 • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Στην αγορά εργασίας υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση ατόμων που μπορούν να στελεχώσουν θέσεις Τηλεφωνικού Κέντρου.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο εργαζόμενος στην ειδικότητα αυτή εργάζεται κυρίως ατομικά αλλά και σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του, όταν είναι απαραίτητο. Ανάλογα με το τμήμα όπου εργάζεται, έρχεται σε μεγαλύτερη ή μικρότερη επαφή με το κοινό. Σε ώρες και ημέρες αιχμής εργάζεται κάτω από συνθήκες πίεσης και άγχους, προκειμένου να διεκπεραιώσει κατά το δυνατό συντομότερα τις εργασίες του.