Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων

Γενική Περιγραφή: Το Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων ασχολείται με τους παρακάτω τομείς:

 • Διεκπεραίωση βασικών εργασιών που αφορούν εκδοτικές επιχειρήσεις
 • Εκτέλεση καθηκόντων έκδοσης στοιχείων του κώδικα βιβλίων και στοιχείων
 • Εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των γραφείων μιας εκδοτικής επιχείρησης
 • Διαχείριση της βάσης δεδομένων της εκδοτικής επιχείρησης στο διαδίκτυο
 • Πλοήγηση στο διαδίκτυο και αναζήτηση στοιχείων για την εκδοτική επιχείρηση
 • Διαφήμιση και προώθηση των πωλήσεων της εκδοτικής επιχείρησης
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας διαμόρφωσης του εκδοτικού υλικού
 • Παρακολούθηση και διαχείριση της παραγωγής, της αποθήκευσης και της διανομής της βιβλιοπαραγωγής.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος εξοπλισμός περιλαμβάνει σύγχρονα μηχανήματα αυτοματισμού γραφείου (Η/Υ, fax, σύνδεση με διαδίκτυο).

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων ενεργεί υπεύθυνα και εμπρόθεσμα με βάση τις τεχνικές οδηγίες, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία των ατόμων, των χώρων, του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας με το σωστό τρόπο τα όργανα, τις συσκευές ελέγχου και τα εργαλεία που απαιτούνται για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Το Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων θα πρέπει να διαθέτει τις γνώσεις που θα του επιτρέπουν να:

 • Κατανοεί και να εφαρμόζει πιστά και σχολαστικά τους κανόνες ασφαλείας, προστασίας, υγιεινής και εργονομίας στο χώρο εργασίας
 • Γνωρίζει και να εφαρμόζει τη διαδικασία έκδοσης των στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
 • Γνωρίζει και να εφαρμόζει τους κανόνες οργάνωσης της επιχείρησης
 • Χειρίζεται επαρκώς τον Η/Υ και να είναι ικανός στην ελληνική και ξενόγλωσση εμπορική αλληλογραφία
 • Γνωρίζει και να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό δίκτυο της επιχείρησης
 • Διαχειρίζεται τις πληροφορίες του διαδικτύου
 • Γνωρίζει και να διεκπεραιώνει υποθέσεις προώθησης πωλήσεων
 • Γνωρίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει τα στάδια της παραγωγής του βιβλίου
 • Είναι ικανός να οργανώσει και να διαχειρίζεται την αποθήκευση και τη διανομή της βιβλιοπαραγωγής
 • Είναι ικανός να διαχειρίζεται την ανακύκλωση των υλικών, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος
 • Είναι ικανός να ελέγχει την ποιότητα των υλικών της βιβλιοπαραγωγής
 • Επικοινωνεί σωστά με τους πελάτες
 • Επιλύει τα προβλήματα των πελατών
 • Επιλύει τυχόν προβλήματα μεταξύ των συνεργατών.

Το Διοικητικό Στέλεχος πρέπει να διαθέτει:

 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Οργανωσιακή αφοσίωση
 • Δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης, ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών και τάσεων της αγοράς
 • Ικανότητα να επιβάλλεται μέσω των λόγων και των πράξεων και να φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής της εταιρείας
 • Ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα
 • Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
 • Αποφασιστικότητα και ικανότητα στοχοθεσίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων μπορεί να εργαστεί, αυτόνομα ή σε συνεργασία με επαγγελματίες ανώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων, στις παρακάτω επιχειρήσεις:

 • Εκδοτικές Επιχειρήσεις Βιβλίων
 • Εκδοτο-Βιβλιοπωλικές Επιχειρήσεις
 • Εκδοτικές Επιχειρήσεις Εφημερίδων και Περιοδικών
 • Εκδοτικές Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Εντύπου.

Στο επάγγελμα αυτό υπάρχει μεγάλη προσφορά στελεχών, αλλά μέτρια ζήτηση για άτομα με περιορισμένη εμπειρία. Η αγορά όμως σήμερα παρουσιάζει υψηλή ζήτηση για ορισμένες ειδικότητες και θα παραμείνει ανοιχτή και στο μέλλον για στελέχη με ειδικά προσόντα. Οι μηνιαίες αμοιβές ενός Διοικητικού Στελέχους με προϋπηρεσία κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ εταιρειών και οργανισμών, ή στελεχών με διαφορετικά προσόντα. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Τα Διοικητικά Στελέχη εργάζονται σε σύγχρονα περιβάλλοντα γραφείου ή, κατά περίσταση, σε χώρους παραγωγής, με άνετες και υγιεινές συνθήκες εργασίας. Συναλλάσσονται με εργαζομένους, διευθυντές, στελέχη από άλλες εταιρείες, ή παράγοντες της αγοράς και του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η εργασία περιλαμβάνει αρκετό άγχος και βρίσκεται σε ένα διαρκή αγώνα με το χρόνο για την επίτευξη των στόχων και την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. 

Λόγω των αυξημένων ευθυνών, το ωράριο εργασίας του Διοικητικού Στελέχους δεν έχει τον τυπικό και δεσμευτικό χαρακτήρα που έχει για τους άλλους εργαζομένους στην επιχείρηση. Πολλές φορές, απαιτείται να εργάζεται σε έντονους, πιεστικούς και ακατάστατους ρυθμούς.