Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η Τεχνολογία Τροφίμων είναι ο κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη της φύσης των τροφίμων. Χρησιμοποιώντας τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και χημικές επιστήμες διερευνά τις αιτίες αλλοίωσης των τροφίμων, καθώς και τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία τους. Στόχος του κλάδου αυτού είναι η παραγωγή τροφίμων κατάλληλων για κατανάλωση τόσο από άποψη ασφάλειας και υγιεινής όσο και από άποψη θρεπτικών ουσιών. Για το λόγο αυτό, μελετάται η δυνατότητα παραγωγής νέων ειδών τροφίμων, η διερεύνηση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων υπαρχόντων και νέων τροφίμων, αλλά και η συντήρηση, η συσκευασία, η μεταφορά και η διακίνησή τους.

Καθώς τα τρόφιμα διακρίνονται σε ζωικά ή φυτικά, ανάλογα με την προέλευσή τους, παρουσιάζοντας και τις ανάλογες ιδιομορφίες από άποψη επεξεργασίας κτλ., η Τεχνολογία Τροφίμων χωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς: την Τεχνολογία Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης, και την Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης. Με τη σειρά τους, οι τομείς αυτοί διακρίνονται περαιτέρω σε άλλους κλάδους (τεχνολογία γάλακτος, τεχνολογία κρέατος, τεχνολογία οινοποιίας κτλ.).

Σχετικά επαγγέλματα