Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προπονητής Ελεύθερης Γυμναστικής (Aerobics)

Γενική Περιγραφή: Ο Προπονητής Αθλήματος (Ελεύθερη Γυμναστική) αναλαμβάνει την εκγύμναση ομάδων ή ατόμων με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και τεχνικής στο συγκεκριμένο άθλημα ή δραστηριότητα, μετά από συνεργασία με καθηγητές Φυσικής Αγωγής για την εκπόνηση προπονητικών προγραμμάτων που θα εφαρμόσουν στους αθλητές τους και για τους τρόπους ελέγχου της αποτελεσματικότητας της προπόνησης. Ο Προπονητής Αθλήματος με το έργο του συμβάλλει στην ομαλή ανάπτυξη, σωματική και ψυχική, των αθλητών του. Με άλλα λόγια, ασκεί πάνω τους αγωγή, η οποία είναι καθοριστική για την αθλητική και όχι μόνο ζωή τους. Ο αθλητισμός είναι ισχυρότατο μέσο διαμόρφωσης της προσωπικότητας του αθλητή, προσφέροντας και καλλιεργώντας πληθώρα ψυχικών προτερημάτων, ενώ αναπτύσσει και υψηλό επίπεδο υγείας με όλα τα ευεργετικά επακόλουθα.

Βέβαια ένας από τους στόχους που έχει ο Προπονητής είναι και η επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Γι' αυτό, ο Προπονητής Αθλήματος πρέπει να συνεργάζεται στενά και άμεσα με τους ειδικούς επιστήμονες που έχουν άμεση σχέση με το έργο του, π.χ. ιατρό, φυσιοθεραπευτή, ψυχολόγο, καθηγητή φυσικής αγωγής κ.λπ.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για να μπορέσει κάποιος να ασκήσει το επάγγελμα του Προπονητή είναι απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η άδεια χορηγείται από τη ΓΓΑ, εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο άθλημα, με το οποίο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί ή έχει παρακολουθήσει σεμινάρια προπονητικής που διοργανώνει η ΓΓΑ.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Το επάγγελμα κατοχυρώνεται νομικά με τον Ν. 2725/99 περί αθλητισμού.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Απαραίτητο για τον Προπονητή είναι να έχει βασικές γνώσεις στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, για να μπορέσει να αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα της προπόνησης και να συνεργάζεται με τους ειδικούς επιστήμονες:

 • Ανατομία
 • Κινητική μάθηση και κινητικός έλεγχος
 • Αθλητική κοινωνιολογία
 • Οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού
 • Φυσιολογία
 • Βιομηχανική των αθλητικών κινήσεων
 • Ελεύθερη γυμναστική
 • Τεχνική
 • Τακτική
 • Προγραμματισμός προπόνησης, ανίχνευση ταλέντων
 • Εφαρμογές αθλητικών επιστημών στο άθλημα
 • Αγώνες
 • Παραδείγματα εφαρμογών, πρότυπα προγράμματα ανάλογα με την ηλικία, το επίπεδο κ.λπ.
 • Φυσιολογία
 • Αθλητική ψυχολογία
 • Αθλητική παιδαγωγική
 • Εργοφυσιολογία
 • Αθλητιατρική
 • Μεθοδολογία έρευνας
 • Προπονητική
 • Αθλητική διαιτολογία
 • Φυσικοθεραπεία
 • Στατιστική.

Για την ενασχόληση με το επάγγελμα του Προπονητή απαιτείται πτυχίο του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) των ΑΕΙ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν κατεύθυνση ανάλογα με το άθλημα με το οποίο θέλουν να ασχοληθούν. Αθλητές που δεν έχουν πτυχίο ΤΕΦΑΑ μπορούν να γίνουν προπονητές παρακολουθώντας ολιγοήμερα σεμινάρια στη Σχολή Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ). Γνώσεις προπονητικής για συγκεκριμένα αθλήματα μπορεί κάποιος να αποκτήσει φοιτώντας σε ανάλογα τμήματα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Η σχέση του προπονητή με τους αθλητές απαιτεί:

 • Αμοιβαία ηθική δέσμευση και αφοσίωση
 • Ηγετικές δεξιότητες
 • Ικανότητα να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους αθλητές
 • Ικανότητα να εμπνέει σεβασμό και γενικότερα να φροντίζει για τη δημιουργία και τη διατήρηση κλίματος επικοινωνίας
 • Δυναμισμό και αποφασιστικότητα
 • Ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία
 • Συναισθηματική ωριμότητα και ισορροπία
 • Εντιμότητα, ηθική ακεραιότητα, ικανότητα στη μετάδοση γνώσεων
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και τα μεγάλα ψυχικά αποθέματα αποτελούν απαραίτητα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του προπονητή
 • Άριστη φυσική κατάσταση.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το επάγγελμα του Προπονητή συνδέεται με έντονα συναισθήματα, είτε χαράς και ηθικής ικανοποίησης σε περίπτωση επιτυχίας είτε λύπης σε περίπτωση ήττας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ένταση και το άγχος, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι μεγάλα. Οι προπονήσεις και οι αγώνες γίνονται την ημέρα ή και το βράδυ. Εξάλλου, οι μετακινήσεις για τον προπονητή είναι συχνές και, ανάλογα με το αγωνιστικό επίπεδο που έχει αναλάβει και τις υποχρεώσεις της ομάδας ή του αθλητή, μπορεί να είναι σε επίπεδο τοπικό, εθνικό ή διεθνές. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο Προπονητής μπορεί να μετακινείται από τη μια ομάδα στην άλλη, κάτι που παρατηρείται κατά κύριο λόγο στα πολύ υψηλά επίπεδα της προπονητικής.

Οι χώροι εργασίας του Προπονητή, ανάλογα με το άθλημα, μπορεί να είναι ανοιχτοί, όπως για παράδειγμα τα γήπεδα ποδοσφαίρου, ή κλειστοί, όπως τα γυμναστήρια άρσης βαρών. Η προπόνηση πολλές φορές δεν πραγματοποιείται στο χώρο που διεξάγεται ο αγώνας, αλλά σε βοηθητικές εγκαταστάσεις. Οι συνθήκες εργασίας του Προπονητή, καθώς και τα αποτελέσματα που μπορεί να επιτύχει είναι, σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με τις αθλητικές εγκαταστάσεις του φορέα για τον οποίο εργάζεται. Εξάλλου, όσον αφορά τα αποτελέσματα των προσπαθειών του, αυτά εξαρτώνται και από τους αθλητές που έχει αναλάβει να προετοιμάσει.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Το Καταστατικό του Συνδέσμου Προπονητών και οι κανονισμοί προπονητών των διαφόρων αθλημάτων προσδιορίζουν τον δεοντολογικό κώδικα που κατά περίπτωση εφαρμόζεται.

Κατηγορία επαγγέλματος: