Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου

Γενική Περιγραφή: Ο Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου είναι ένα ειδικευμένο άτομο, ικανό να χειρίζεται υπεύθυνα θέματα σχετικά με τη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενούς στο χειρουργείο που γίνεται με δύο κυρίως τρόπους:

α. Άμεση νοσηλευτική φροντίδα στον ίδιο τον άρρωστο

β. Έμμεση νοσηλευτική (ή τεχνική) φροντίδα. Πρόκειται φροντίδα της οργάνωσης, προετοιμασίας, χρήσης και χειρισμού των εφοδίων και των εργαλείων της εγχείρησης που χρησιμοποιούνται τελικά στον άρρωστο.

Η νοσηλευτική φροντίδα παρέχεται πάντα με τις οδηγίες του προϊστάμενου Νοσηλευτή και ονομάζεται περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα. Αυτή περιλαμβάνει:

Προεγχειρητική φάση: Ο Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου παραλαμβάνει τον άρρωστο που έρχεται από το χειρουργικό τμήμα ή το τμήμα επειγόντων, ελέγχει τα στοιχεία του και, αν έχει προετοιμασθεί σωστά (δηλαδή να μην έχει τεχνητές οδοντοστοιχίες, βαμμένα νύχια, να του έχει γίνει ευπρεπισμός κ.λπ.). Αν δεν είναι προετοιμασμένος, επειδή προσήλθε από το τμήμα επειγόντων, τον προετοιμάζει. Επίσης προσπαθεί να ηρεμήσει και να τονώσει τον ασθενή, ενώ απαντά πρόθυμα στις απορίες του, προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, κάτι που θα κάνει τον ασθενή να αισθανθεί ασφάλεια στον ειδικό χώρο που ευρίσκεται.

Διεγχειρητική φάση: Είναι η φάση της εκτέλεσης της εγχείρησης στην αίθουσα του χειρουργείου. Κατ' αυτήν επιβλέπει την τοποθέτηση και ασφάλεια του αρρώστου στο χειρουργικό τραπέζι, υποστηρίζει ψυχολογικά τον άρρωστο και οργανώνει τη χειρουργική ομάδα. Εφοδιάζει σωστά και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της, αντιμετωπίζει τις επιπλοκές, παρατηρεί συνεχώς τη θέση του αρρώστου, καταμετρά τα υλικά, στοιχειοθετεί κάθε λεπτομέρεια της φροντίδας και διατηρεί ασφαλή και ομαλό το ρυθμό εκτέλεσης της εγχείρησης.

Μετεγχειρητική φάση: Κατ' αυτήν, συνοδεύει τον άρρωστο που μεταφέρεται από τη χειρουργική αίθουσα στην αίθουσα της ανάνηψης, όπου παραδίδει τα στοιχεία της εγχείρησης στο εκεί νοσηλευτικό προσωπικό. Εξηγεί τα τυχόν συμβάντα στην εγχείρηση, την παρακολούθηση καθετήρων και σωλήνων, και εφιστά την προσοχή σε ιδιαίτερα σημεία του αρρώστου, εξασφαλίζοντας έτσι την απαιτούμενη συνέχεια σωστής νοσηλευτικής φροντίδας και στη φάση αυτή.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για την άσκηση του επαγγέλματος, απαιτείται πτυχίο Ανωτάτης Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου, ή Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ, δίπλωμα ΙΕΚ ή ΜΤΕΝΣ (Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής). Οι απόφοιτοι ΤΕΕ μπορούν να εργαστούν ως βοηθοί νοσηλευτών.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου πρέπει να γνωρίζει και να εκτελεί:

 • Νοσηλευτικές πράξεις
 • Ανεξάρτητες νοσηλευτικές πράξεις (είναι οι πράξεις που εκτελούνται με δική του απόφαση και ευθύνη)
 • Νοσηλευτική αξιολόγηση του αρρώστου
 • Γενική και τοπική καθαριότητα του αρρώστου
 • Προετοιμασία και διευθέτηση της χειρουργικής αίθουσας
 • Πρόληψη, φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση
 • Φροντίδα λειτουργίας της αναπνοής
 • Επίβλεψη βρογχικής παροχέτευσης
 • Αναρρόφηση εκκρίσεων
 • Φροντίδα τραχειοστομίας
 • Επίβλεψη αναπνευστήρα, έλεγχος λειτουργίας και χειρισμός μετά τη σύνδεση με τον άρρωστο
 • Επίβλεψη μηχανημάτων συνεχούς καταγραφής ζωτικών σημείων (MONITORS)
 • Επίβλεψη, ανίχνευση επιπλοκών από γύψινο επίδεσμο
 • Επίβλεψη παροχετεύσεων
 • Λήψη μέτρων ασφαλείας ασθενών (περιορισμοί - καλώδια - συνδέσεις - διαθερμία κ.λπ.)
 • Εξασφάλιση κατάλληλης θερμοκρασίας στην χειρουργική αίθουσα
 • Επίβλεψη και εφαρμογή άσηπτων συνθηκών στους χειρουργικούς χώρους
 • Φροντίδα για πρόβλεψη επιπλοκών και συνεχής παρακολούθηση του αρρώστου κατά τη διάρκεια ενδοφλέβιας έγχυσης (αίματος, παραγώγων και φαρμάκων)
 • Μέτρηση και καταγραφή παραμέτρων όπως ζωτικά σημεία, επίπεδο συνείδησης, αιμοληψία με φλεβοκέντηση κτλ.
 • Εξαρτημένες νοσηλευτικές πράξεις (είναι οι πράξεις που εκτελούνται με οδηγία γιατρού και με ευθύνη του προϊσταμένου νοσηλευτή)
 • Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς
 • Χορήγηση Ο2 με όλους τους τρόπους
 • Τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρος
 • Βοήθεια στην προεγχειρητική προετοιμασία
 • Ενδοφλέβια χορήγησης παραγώγων για τα οποία απαιτείται έλεγχος συμβατότητας
 • Βοήθεια για την ανάνηψη, επίβλεψη στην αίθουσα αναμονής
 • Συνεργασία με το γιατρό, προετοιμασία και βοήθεια κατά την εκτέλεση, διατήρηση ή διακοπή αγωγής, μετά από κάθε προγραμματισμένη ή έκτακτη ιατρική πράξη, με βάση είτε προαποφασισμένο πρωτόκολλο είτε συγκεκριμένες οδηγίες 
 • Άλλες παρεμβάσεις, διαγνωστικές ή θεραπευτικές πράξεις
 • Επείγουσες νοσηλευτικές πράξεις.

Επίθης θα πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει:

 • Ατομική προστασία - υγιεινή - αποστείρωση - απολύμανση
 • Επιλογή, προμήθεια, αποθήκευση-ταξινόμηση, χρησιμοποίηση, φροντίδα, έλεγχο των απαραιτήτων υλικών εργασίας
 • Ενημέρωση βιβλίων και εντύπων
 • Ενεργή συμμετοχή στην χειρουργική επέμβαση.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Νοσοκόμου-Νοσηλευτή απαραίτητα είναι τα εξής γνωρίσματα:

 • Αγάπη για τον άνθρωπο
 • Υπομονή, ευγένεια, αυτοκυριαρχία
 • Κατανόηση, και ανεκτικότητα
 • Ψυχική και σωματική αντοχή
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης, τάξη, ακρίβεια και μεθοδικότητα
 • Επιδεξιότητα στο χειρισμό των ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών
 • Ικανότητα για λεπτούς, προσεκτικούς χειρισμούς προς τους ασθενείς
 • Δεξιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιοτεχνίες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως υπάλληλος σε:

 • Δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές
 • Κέντρα υγείας

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Νοσηλευτής είναι απαραίτητο να έχει καλή σωματική και ψυχική υγεία, καθώς κατά τη διάρκεια της εργασίας του είναι ανάγκη να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και επαγρύπνηση για την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας των ασθενών. Στα μεγάλα νοσοκομεία και τις κλινικές η δουλειά είναι ιδιαίτερα επίπονη και κουραστική, ειδικά τις ημέρες των εφημεριών. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας είναι κυλιόμενο, περιλαμβάνοντας νυχτερινές βάρδιες, Σαββατοκύριακα ή και αργίες. Η πλειονότητα στο επάγγελμα αυτό είναι γυναίκες εργαζόμενες.

Ο Νοσηλευτής εργάζεται σε περιβάλλον νοσοκομείου, κλινικής, εργαστηρίου ή ιατρείου. Το επάγγελμα του Νοσηλευτή περιλαμβάνεται στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Η καθημερινή συνύπαρξη με πολλούς ανθρώπους, και κυρίως αρρώστους, καθιστά το περιβάλλον εργασίας ανθυγιεινό και επικίνδυνο για τη μετάδοση ασθενειών. Για το λόγο αυτό πρέπει να τηρούνται σχολαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας προσλαμβάνεται κάποιες φορές από ιδιώτες για τη φροντίδα ασθενών στο σπίτι ή σε νοσοκομείο, όπου οι συνθήκες ποικίλλουν. Ως Αποκλειστικοί Νοσοκόμοι εργάζονται συνήθως όσοι έχουν περισσότερο πρακτική εμπειρία.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Συλλογικός φορέας των νοσηλευτών είναι η ΠΟΕΔΗΝ.

Κατηγορία επαγγέλματος: