Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η γεωργία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι απασχολεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους και σε ετήσια βάση παράγει τροφή αξίας 1,3 δισ. δολαρίων.

Ο χώρος της γεωργίας περιλαμβάνει δύο γενικούς τομείς: τη γεωργική παραγωγή, δηλαδή την παραγωγή, τις διαδικασίες βελτίωσής της και τη διαχείριση της συγκομιδής, αλλά και τις γεωργικές επιχειρήσεις, που ασχολούνται με τη διανομή των τροφίμων, τη διεθνή εμπορία γεωργικών προϊόντων, τη συμβουλευτική σχετικά την παραγωγή κτλ.

Παρά την κρίση, η γεωργία παρέχει δυνατότητες επαγγελματικής διεξόδου. Είναι ένας χώρος που έχει αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της σοδειάς. Αυτός ο τομέας, σήμερα, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός τόσο εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού, όσο και λόγω της ανάγκης για παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και επειδή είναι κρίσιμης σημασίας η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας με τη χρήση καλλιεργητικών μεθόδων που δεν βλάπτουν τον ανθρώπινο οργανισμό. 


Σχετικά επαγγέλματα