Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας συμμετέχει υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του νοσηλευτή στη νοσηλευτική φροντίδα (προεγχειρητική - διεγχειρητική - μετεγχειρητική) του ασθενούς και πραγματοποιεί νοσηλευτικές πράξεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο και αντικείμενο της εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και εμπειρίας του. Αυτές έχουν σχέση με την προνοσοκομειακή ή ενδονοσοκομειακή παροχή Α΄ Βοηθειών στον τραυματία, μόνος ή με καθοδήγηση ή σε συνεργασία με άλλους συναφούς επαγγελματικής ιδιότητας προς το αντικείμενο αυτό, καθώς και με την παραπέρα αντιμετώπιση του τραυματία ή πολυτραυματία στη διάρκεια νοσηλείας του στο τραυματολογικό κέντρο:

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για την άσκηση του επαγγέλματος, απαιτείται πτυχίο Ανωτάτης Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου, ή Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ, δίπλωμα ΙΕΚ ή ΜΤΕΝΣ (Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής). Οι απόφοιτοι ΤΕΕ μπορούν να εργαστούν ως βοηθοί νοσηλευτών.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Βοηθός Νοσηλευτή Τραυματολογίας θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Φροντίδα και μεταφορά του τραυματία
 • Αξιολόγηση ζωτικών σημείων
 • Εκτέλεση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης
 • Shock (καταπληξία)
 • Λιποθυμία
 • Μηχανικές κακώσεις των οστών (κατάγματα)
 • Κακώσεις μαλακών μορίων
 • Διαστρέμματα
 • Εξαρθρήματα
 • Αιμορραγίες
 • Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων από περιβαλλοντολογικά αίτια
 • Θερμοπληξια
 • Ηλεκτροπληξία
 • Κρυοπαγήματα
 • Πνιγμός
 • Δήγματα εντόμων - ερπετών - ζώων
 • Δηλητηριάσεις
 • Εγκαύματα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Νοσοκόμου-Νοσηλευτή απαραίτητα είναι τα εξής γνωρίσματα:

 • Αγάπη για τον άνθρωπο
 • Υπομονή, ευγένεια, αυτοκυριαρχία
 • Κατανόηση, ανεκτικότητα
 • Ψυχική και σωματική αντοχή
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης, τάξη, ακρίβεια και μεθοδικότητα
 • Επιδεξιότητα στο χειρισμό των ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών
 • Ικανότητα για λεπτούς, προσεκτικούς χειρισμούς προς τους ασθενείς
 • Δεξιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Βοηθός Νοσηλευτή Τραυματολογίας έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία ως υπάλληλος σε:

 • Δημόσιες ή ιδιωτικές κινητές μονάδες προνοσοκομειακής φροντίδας.
 • Δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές.
 • Κέντρα υγείας.
 • Μονάδες Α΄ βοηθειών

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Νοσηλευτής είναι απαραίτητο να έχει καλή σωματική και ψυχική υγεία, καθώς κατά τη διάρκεια της εργασίας του είναι ανάγκη να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και επαγρύπνηση για την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας των ασθενών. Στα μεγάλα νοσοκομεία και τις κλινικές η δουλειά είναι ιδιαίτερα επίπονη και κουραστική, ειδικά τις ημέρες των εφημεριών. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας τους είναι κυλιόμενο, περιλαμβάνοντας νυχτερινές βάρδιες, Σαββατοκύριακα ή και αργίες. Η πλειονότητα στο επάγγελμα αυτό είναι γυναίκες εργαζόμενες.

Ο Νοσηλευτής εργάζεται σε περιβάλλον νοσοκομείου, κλινικής, εργαστηρίου ή ιατρείου. Το επάγγελμα του Νοσηλευτή περιλαμβάνεται στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Η καθημερινή συνύπαρξη με πολλούς ανθρώπους, και κυρίως αρρώστους, καθιστά το περιβάλλον εργασίας ανθυγιεινό και επικίνδυνο για τη μετάδοση ασθενειών. Για το λόγο αυτό πρέπει να τηρούνται σχολαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας προσλαμβάνεται κάποιες φορές από ιδιώτες για τη φροντίδα ασθενών στο σπίτι ή σε νοσοκομείο, όπου οι συνθήκες ποικίλουν. Ως αποκλειστικοί νοσοκόμοι εργάζονται συνήθως όσοι έχουν περισσότερο πρακτική εμπειρία.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Συλλογικός φορέας των νοσηλευτών είναι η ΠΟΕΔΗΝ.

Κατηγορία επαγγέλματος: