Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων

Γενική Περιγραφή: O Ειδικός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων συμμετέχει στη φροντίδα ογκολογικών ασθενών και όχι μόνο. Πραγματοποιεί νοσηλευτικές πράξεις που αντιστοιχούν στο αντικείμενο εξειδίκευσής του, όπως:

 • Συμβάλλει αποφασιστικά στην ψυχολογική προσέγγιση, υποστήριξη, αποκατάσταση, επαναδραστηριοποίηση και κοινωνική επανένταξη του ογκολογικού ασθενούς σε συνεργασία ή κάτω από την καθοδήγηση των ειδικών (ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, εργασιοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών κ.λπ.).
 • Συμμετέχει σε συνεργασία με την ομάδα αντιμετώπισης πόνου στα προς τούτο ιατρεία και είναι ενήμερος με τις τεχνικές και τις εξελίξεις του αντίστοιχου τομέα της αντιμετώπισης του πόνου ιδιαίτερα στο τελικό στάδιο των κακοηθών νεοπλασιών.
 • Συμβάλλει στην ψυχολογική υποστήριξη του θνήσκοντος ογκολογικού ασθενούς και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, σε συνεργασία ή υπό την καθοδήγηση των ειδικών. Συμβάλλει στη φυσική, ψυχική και κοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη του ογκολογικού ασθενούς κατά το στάδιο της αποθεραπείας του, ώστε αυτός να αποτελέσει και πάλι δημιουργική μονάδα του κοινωνικού συνόλου.
 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας, υγιεινής, αντισηψίας, ασηψίας που επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία των χώρων που εργάζεται.
 • Επιλέγει, προμηθεύει και φροντίζει τον εξοπλισμό του χώρου εργασίας του (εργαλεία, συσκευές, όργανα, αναλώσιμα κ.λπ.).

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος, απαιτείται πτυχίο Ανωτάτης Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου, ή Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ, δίπλωμα ΙΕΚ ή ΜΤΕΝΣ (Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής). Οι απόφοιτοι ΤΕΕ μπορούν να εργαστούν ως βοηθοί νοσηλευτών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Νοσοκόμου-Νοσηλευτή απαραίτητα είναι τα εξής γνωρίσματα:

 • Αγάπη για τον άνθρωπο
 • Υπομονή, ευγένεια, αυτοκυριαρχία
 • Κατανόηση, ανεκτικότητα
 • Ψυχική και σωματική αντοχή
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης, τάξη, ακρίβεια και μεθοδικότητα
 • Επιδεξιότητα στο χειρισμό των ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών
 • Ικανότητα για λεπτούς, προσεκτικούς χειρισμούς προς τους ασθενείς
 • Δεξιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Ειδικός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιοτεχνίες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως υπάλληλος σε:

 • Δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές
 • Κέντρα υγείας
 • Μονάδες εξωνοσοκομειακής παρακολούθησης ογκολογικών ασθενών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Νοσηλευτής είναι απαραίτητο να έχει καλή σωματική και ψυχική υγεία, καθώς κατά τη διάρκεια της εργασίας του είναι ανάγκη να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και επαγρύπνηση για την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας των ασθενών. Στα μεγάλα νοσοκομεία και τις κλινικές η δουλειά είναι ιδιαίτερα επίπονη και κουραστική ειδικά τις ημέρες των εφημεριών. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας του είναι κυλιόμενο, περιλαμβάνοντας νυχτερινές βάρδιες, Σαββατοκύριακα ή και αργίες. Η πλειονότητα στο επάγγελμα αυτό είναι γυναίκες εργαζόμενες.

Ο Νοσηλευτής εργάζεται σε περιβάλλον νοσοκομείου, κλινικής, εργαστηρίου ή ιατρείου. Το επάγγελμα του Νοσηλευτή περιλαμβάνεται στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Η καθημερινή συνύπαρξη με πολλούς ανθρώπους, και κυρίως αρρώστους, καθιστά το περιβάλλον εργασίας ανθυγιεινό και επικίνδυνο για τη μετάδοση ασθενειών. Για το λόγο αυτό πρέπει να τηρούνται σχολαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσλαμβάνεται κάποιες φορές από ιδιώτες για τη φροντίδα ασθενών στο σπίτι ή σε νοσοκομείο, όπου οι συνθήκες ποικίλλουν. Ως Αποκλειστικοί Νοσοκόμοι εργάζονται συνήθως όσοι έχουν περισσότερο πρακτική εμπειρία.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Συλλογικός φορέας των νοσηλευτών είναι η ΠΟΕΔΗΝ.

Κατηγορία επαγγέλματος: