Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση

Γενική Περιγραφή: Ο ειδικός στην Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση εκτελεί τα ακόλουθα επαγγελματικά καθήκοντα:

 • Ένταξη στον εφημεριακό κλήρο
 • Οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των Ιερών Μητροπόλεων και Ενοριών
 • Οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Ιερών Μητροπόλεων και Ενοριών
 • Στελέχωση του ποιμαντικού έργου των Ιερών Μητροπόλεων και Ενοριών
 • Στελέχωση χορού ιεροψαλτών.

Ο ειδικός στην Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στα παρακάτω θεματικά πεδία:

 • Εξοικείωση με το ιερατικό λειτούργημα
 • Απόκτηση βασικών θεολογικών γνώσεων
 • Απόκτηση βασικών ιεροψαλτικών γνώσεων
 • Κατανόηση της εκκλησιαστικής τελετουργικής
 • Εξοικείωση με τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο ειδικός στην Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Γνώση των ιδιαιτεροτήτων του ιερατικού λειτουργήματος
 • Εξοικείωση με τις λατρευτικές πράξεις
 • Κατοχή του απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας
 • Κατοχή του απαραίτητου θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου για την άσκηση ποιμαντικού έργου
 • Εξοικείωση με την ποιμαντική και τις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ενημέρωση για θέματα αρχιτεκτονικής, εικονογραφίας και εκκλησιαστικής διακοσμητικής
 • Επάρκεια δεξιοτήτων στην εκκλησιαστική μουσική
 • Πρακτική εξάσκηση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
 • Πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής μπορεί να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας σε συγκεκριμένες θέσεις των Ιερών Μητροπόλεων και γενικότερα στο χώρο της εκκλησιαστικής διακονίας. Συγκεκριμένα, οι κυριότεροι τομείς απασχόλησής του είναι:

 • Εφημεριακός κλήρος
 • Εκκλησιαστική διακονία στις Ιερές Μητροπόλεις και Ενορίες
 • Οργανισμοί και φορείς κοινωνικής μέριμνας
 • Ιερές Μητροπόλεις, Ενορίες, Νεανικές κατασκηνώσεις
 • Κοινωφελή και φιλανθρωπικά ιδρύματα
 • Ποιμαντικό έργο
 • Τηλεόραση – Ραδιόφωνο.

Μπορεί να εργαστεί σε:

 • Ιερές Μητροπόλεις και Ιερούς Ναούς Ενοριών
 • Εκκλησιαστικά ιδρύματα και ιδρύματα κοινωνικής μέριμνας (υπερηλίκων, χρονίως πασχόντων, προσφύγων και μεταναστών κ.λπ.) 
 • Νεανικά εντευκτήρια και κατασκηνώσεις
 • Κατηχητικό έργο μέσω των εντύπων, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου.
Κατηγορία επαγγέλματος: